Unia Europejska

Konsumenci

Nowoczesna polityka konsumencka UE:

 • chroni prawa konsumentów za pomocą przepisów, pomaga w rozwiązywaniu sporów ze sprzedawcami szybko i skutecznie (np. za pomocą alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz z udziałem europejskie centra konsumenckie)
 • gwarantuje, że przepisy chroniące konsumentów będą nadążać za zmianami gospodarczymi i społecznymi, szczególnie na rynku żywności, energii, finansów, transportu i technologii cyfrowych
 • gwarantuje, że każdy produkt sprzedawany na jednolitym rynku jest bezpieczny
 • pomaga konsumentom w dokonywaniu świadomego wyboru na podstawie jasnych, precyzyjnych i spójnych informacji (np. podczas zakupów online).

Unijny rynek konsumencki

W efektywnej i zintegrowanej gospodarce UE potrzebne są gwarancje, że w przypadku problemów z zakupem produktów lub usług w innym kraju UE prawa konsumenta będą wciąż respektowane.

Przy koszcie wynoszącym zaledwie 5 centów na osobę rocznie, unijny program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ma gwarantować egzekwowanie praw konsumenckich na jednolitym rynku, a samym konsumentom zapewnić wysoki poziom ochrony prawnej.

W interesie konsumentów

Polityka UE gwarantuje konsumentom wysoki poziom bezpieczeństwa w wielu obszarach. Istnieją surowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące zabawek, urządzeń elektrycznych, kosmetyków, produktów farmaceutycznych, żywności, zapalniczek, środków ochrony indywidualnej, maszyn i łodzi rekreacyjnych.

Dzięki tym rygorystycznym przepisom produkty niebezpieczne są wycofywane z rynku. Do UE napływa co roku ponad 2 tys. zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych produktów – przede wszystkim są to zabawki, ubrania i wyroby włókiennicze (np. luźne sznurki w odzieży dziecięcej lub toksyczne chemikalia w obiciach mebli).

UE chroni także szerzej pojmowane interesy konsumentów w obszarach takich jak:

 

 • uczciwe praktyki handlowe
 • reklamy wprowadzające w błąd i reklamy przedstawiające w złym świetle konkurencję (reklamy porównawcze)
 • podawanie cen i etykietowanie
 • nieuczciwe warunki umów
 • sprzedaż wysyłkowa i handel obwoźny
 • timeshare (korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie) oraz wycieczki zorganizowane
 • prawa podróżnych (w celach rekreacyjnych lub służbowych).

Uczciwe praktyki handlowe

W odpowiedzi na rozwój usług finansowych oraz handlu elektronicznego Komisja Europejska ustanowiła przepisy dotyczące konsumentów pragnących zaciągnąć kredyt konsumencki lub chcących skorzystać z innych instrumentów kredytowych. Zaproponowała również wytyczne dotyczące dobrych praktyk handlowych w internecie oraz zasady dotyczące wszystkich aspektów transakcji bezgotówkowych – włącznie z prawem do posiadania konta bankowego.

Wielu konsumentów unika zakupów towarów lub usług za granicą, ponieważ nie są pewni, jakie prawa im w takim przypadku przysługują, oraz boją się, że zostaną oszukani. Jednak nowe przepisy UE chronią konsumentów przed agresywnymi praktykami handlowymi i oszustami, bez względu na to, czy konsument nabył produkt w lokalnym sklepie, czy też przez internet w innym kraju UE.

Nieuczciwe praktyki handlowe – takie jak reklamy wprowadzające w błąd oraz agresywne techniki sprzedaży (nękanie klienta, zmuszanie go do zakupu lub nadmierne wpływanie na jego decyzje) – są nielegalne w całej UE.

Interesy konsumentów są brane pod uwagę przy opracowywaniu przepisów w sprawie liberalizacji najważniejszych usług publicznych. Są to:

 

 • transport publiczny
 • energia elektryczna i gaz
 • telekomunikacja
 • usługi pocztowe.

Oznacza to, że każdy powinien mieć dostęp do wysokiej jakości usług po przystępnych cenach w całej UE.

Egzekwowanie przepisów

Konsumenci muszą mieć prawo do dochodzenia swoich praw, jeśli przepisy przyjęte przez UE nie są odpowiednio wdrażane. Wymaga to sprawniejszej współpracy pomiędzy krajami UE. Postępowania sądowe mogą być kosztowne i długotrwałe, szczególnie jeżeli trzeba je prowadzić za granicą. Komisja zachęca konsumentów do pozasądowego rozstrzygania sporów. W tym celu opracowała alternatywne mechanizmy , które kosztują niewiele lub są bezpłatne. Jednym z nich jest internetowy serwis rozstrzygania sporów, który zacznie działać w 2016 r.

Konsumenci zainteresowani dochodzeniem swoich praw w różnych krajach UE mogą również skontaktować się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich, która oferuje bezpłatne porady i wsparcie osobom kupującym produkty lub usługi w innych krajach UE. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższe centrum konsumenckie.

Publikacja

Tekst zaktualizowano w  2016 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

 

Back to top