Unjoni Ewrope

Konsumaturi

Politika moderna tal-UE dwar il-konsumaturi:

 • tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumatur tiegħek permezz tal-leġiżlazzjoni, inkluż għajnuna biex issolvi t-tilwimiet mal-kummerċjanti malajr u b’mod effiċjenti (pereżempju permezz ta' metodu ta’ soluzzjoni alternattiv tat-tilwim u Ċentri Ewropej għall-Konsumatur)
 • tiżgura li drittijietek iżommu l-pass mat-tibdil ekonomiku u soċjali - speċjalment fis-settur diġitali, l-enerġija u s-servizzi finanzjarji
 • tiggarantixxi s-sikurezza ta’ kwalunkwe prodott li tixtri fi ħdan is-suq uniku
 • tgħinek tagħmel għażliet abbażi ta’ informazzjoni ċara, preċiża u konsistenti, pereżempju meta tixtri onlajn.

Suq tal-UE għall-konsumaturi

F'ekonomija effiċjenti u integrata tal-UE, għandek bżonn garanzija li drittijietek se jiġu rispettati jekk tiltaqa' ma' xi problema meta tixtri oġġetti jew servizzi minn pajjiżi oħra tal-UE.

Il-programm tal-protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE 2014-2020, li jiswa l-ekwivalenti ta' 5 ċenteżmi tal-ewro għal kull persuna fis-sena, isaħħaħ il-liġijiet dwar il-konsumaturi fis-suq uniku kollu u b'hekk itik livell għoli ta' protezzjoni legali.

Nieħdu ħsieb l-interessi tiegħek

Il-politika tal-UE tiggarantixxi livell għoli ta’ sikurezza lill-konsumaturi f’ħafna oqsma. Japplikaw standards ta' sikurezza stretti għall-ġugarelli, it-tagħmir elettroniku, il-kożmetiċi, il-prodotti farmaċewtiċi, l-ikel, il-lajters, it-tagħmir protettiv personali, il-makkinarju u d-dgħajjes ta’ rikreazzjoni.

B'riżultat tar-regoli stretti, il-prodotti difettużi jinġabru lura. Kull sena l-UE tirċievi aktar minn 2000 rapport dwar prodotti mhux sikuri - l-aktar ġugarelli, ilbies u tessuti (eż. spag maħlul li jista' jinqala' fl-ilbies tat-tfal jew sustanzi kimiċi tossiċi fit-tapizzerija)

L-UE tħares ukoll l-interessi usa' tal-konsumaturi f'aspetti bħal:

 

 • prattiki ġusti fil-qasam tan-negozju
 • reklamar qarrieqi u reklamar li jwaqqa' l-marki kummerċjali tal-kompetizzjoni (reklamar komparattiv)
 • indikaturi tal-prezzijiet u tikkettar
 • kundizzjonijiet inġusti fil-kuntratti
 • bejgħ mill-bogħod u bieb bieb
 • timeshares u vjaġġi b'kollox inkluż fil-prezz
 • id-drittijiet ta' vjaġġaturi għal raġunijiet rikreattivi jew għan-negozju

Prattiki ġusti fil-qasam tan-negozju

B'reazzjoni għaż-żieda qawwija fis-servizzi finanzjarji u l-bejgħ onlajn, il-Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet drittijiet għall-konsumatur li jissellfu jew jagħmlu użu minn faċilitajiet oħra ta' kreditu. Ipproponiet ukoll linji gwida għal prattiki ta' negozju onlajn tajbin u regoli dwar l-aspetti kollha ta' pagamenti mingħajr flus kontanti - inkluż id-dritt li jkollok kont tal-bank.

Bosta huma dawk li qed joqogħdu lura mix-xiri ta' oġġetti u servizzi minn pajjiżi oħra tal-UE minħabba li mhumiex ċerti minn drittijiethom u għax jibżgħu mill-frodi. Madankollu, regoli ġodda tal-UE jipproteġuk kontra l-prattiki aggressivi tan-negozju u l-kummerċjanti malizzjużi - kemm jekk tkun qed tixtri mill-ħanut tal-kantuniera lokali kif ukoll minn websajt f'pajjiż ieħor tal-UE.

Prattiki kummerċjali inġusti – eż. ir-reklamar qarrieqi u prattiki aggressivi tal-bejgħ (il-fastidju, l-isfurzar u l-użu ta' influwenza żejda) - issa huma illegali fl-UE.

L-interessi tal-konsumaturi huma mdaħħlin fil-liġijiet li jilliberalizzaw servizzi pubbliċi ewlenin;

 

 • it-trasport pubbliku
 • l-elettriku u l-gass
 • it-telekomunikazzjonijiet
 • is-servizzi postali.

Dan ifisser li għandu jkollok aċċess għal servizzi ta' kwalità bi prezzijiet li jintlaħqu – kullimkien fl-UE.

It-twettiq tar-regoli

Jekk ir-regoli tal-UE ma jiġux implimentati tajjeb, għandek tkun tista' tikseb rimedju. Dan jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi tal-UE. Il-proċeduri tal-qorti jistgħu jqumu ħafna flus u jieħdu ħafna ħin, speċjalment jekk ikunu barra minn pajjiżek. Biex tħeġġeġ is-sejbien ta’ soluzzjonijiet barra mill-qorti, il-Kummissjoni żviluppat modi kif issolvi l-kunflitti li jiswew ftit jew xejn. Dawn jinkludu servizz onlajn biex jissolva t-tilwim li se jibda fl-2016.

Mod ieħor biex tikseb rimedju għall-problemi tal-konsumatur li jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed tal-UE u biex issir taf iktar dwar drittijietek hu li tikkuntattja lin-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi, li joffri parir u appoġġ b'xejn lill-konsumaturi residenti tal-UE li jixtru oġġetti jew servizzi mingħand kummerċjanti f'pajjiżi oħra tal-UE. Sib l-iktar ċentru qrib tiegħek hawnhekk.

Pubblikazzjoni

Manuskritt aġġornat f' 2016

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

 

Back to top