Eiropas Savienība

Patērētāji

Mūsdienīga ES patērētāju politika:

 • ar likumdošanu aizsargā jūsu patērētāju tiesības un palīdz ātri un efektīvi atrisināt strīdus ar tirgotājiem (piemēram, piedāvājot iespējas strīdus izšķirt alternatīvā ceļā vai vēršoties Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centros);
 • gādā par to, ka patērētāju tiesības saskan ar ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām, jo īpaši digitālo tehnoloģiju, enerģētikas, finanšu pakalpojumu jomā;
 • garantē jebkuras vienotajā tirgū iegādātas preces drošumu;
 • nodrošina patērētājiem iespēju izvēlēties, pamatojoties uz skaidru, precīzu un konsekventu informāciju (piemēram, iepērkoties internetā).

ES tirgus izveide patērētājiem

Integrētā un efektīvā ES ekonomikā patērētājiem, iegādājoties preces un pakalpojumus citās ES valstīs, jābūt drošiem, ka problēmu gadījumā viņu tiesības ievēros.

2014.–2020. gadam pieņemtā ES patērētāju aizsardzības programma, kas gadā izmaksā tikai 5 eiro centus uz cilvēku, garantē patērētāju aizsardzības likumdošanas piemērojumu visā vienotajā tirgū un līdz ar to augstu juridiskās aizsardzības līmeni.

Patērētāju interešu aizsardzība

ES politika garantē patērētājiem augsta līmeņa drošību daudzās jomās. Stingri drošuma standarti attiecas uz rotaļlietām, elektroierīcēm, kosmētiku, zālēm, pārtikas produktiem, šķiltavām, personiskās aizsardzības aprīkojumam, mehānismiem un atpūtas izbraukumu kuģiem.

Pateicoties stingriem noteikumiem, defektīvas preces tiek atsauktas no tirgus. ES katru gadu saņem vairāk nekā 2000 brīdinājumu par nedrošiem ražojumiem. Tie galvenokārt ir rotaļlietas, apģērbs un tekstilizstrādājumi (pārāk vaļīgas auklas bērniem paredzētā apģērbā, toksiskas ķīmiskās vielas mīkstajās mēbelēs).

ES aizsargā patērētāju intereses arī plašākā nozīmē tādās jomās kā

 

 • godīga tirdzniecības prakse,
 • maldinoša reklāma un reklāma, kas diskreditē konkurentu zīmolus (salīdzinoša reklāma),
 • cenu norādes un marķējums,
 • negodīgi līguma noteikumi,
 • tālpārdošana un tirdzniecība mājās,
 • daļlaika īpašumtiesības un kompleksie ceļojumi,
 • ceļotāju tiesības (tūrisms un darījumu braucieni).

Godīga tirdzniecības prakse

Strauji attīstoties finanšu pakalpojumiem un tirdzniecībai internetā, Eiropas Komisija ir noteikusi patērētājiem tiesības attiecībā uz aizņēmumiem un citiem kreditēšanas mehānismiem. Tā arī ierosinājusi pieņemt vadlīnijas, kas definē labu darījumu praksi internetā, un noteikumus par visiem bezskaidras naudas norēķinu aspektiem — ieskaitot tiesības uz bankas kontu.

Neskaidrības savu tiesību jautājumā un bailes saskarties ar negodīgiem tirgotājiem daudzus attur no preču un pakalpojumu iegādes citās valstīs. Jaunie ES noteikumi piedāvā visiem vienādu aizsardzību pret agresīvām tirdzniecības darbībām un negodīgiem tirgotājiem neatkarīgi no iepirkšanās vietas — vietējā veikaliņā vai citas ES dalībvalsts tīmekļa vietnē.

Negodīga tirdzniecības prakse, piemēram, maldinoša reklāma un agresīva tirdzniecības prakse (vajāšana, piespiešana un iebiedēšana), tagad ir aizliegta visā ES.

Patērētāju intereses ir ņemtas vērā likumdošanā, kas liberalizē svarīgākos sabiedriskos pakalpojumus, tādus kā

 

 • sabiedriskais transports,
 • elektrība un gāze,
 • telesakari,
 • pasta pakalpojumi.

Patērētājiem visā ES būtu jābūt pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem par pieņemamām cenām.

Noteikumu izpilde

Ir svarīgi, lai patērētājiem būtu iespēja saņemt tiesisko aizsardzību, ja ES noteikumi piemēroti nepareizi. Šim nolūkam ir vajadzīga ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. Tiesas procesi, jo īpaši citā valstī, var būt ilgi un dārgi. Lai sekmētu strīdu izšķiršanu ārpus tiesām, Eiropas Komisija izstrādājusi jaunus bezmaksas un pazeminātas maksas strīdu izšķiršanas mehānismus. Tie ietver strīdu izšķiršanu tiešsaistē — pakalpojumu, ko sāks piedāvāt 2016. gadā.

Tiesisko aizsardzību pārrobežu problēmu gadījumā un informāciju par savām patērētāju tiesībām var saņemt Eiropas patērētāju centru tīklā. Tas piedāvā patērētājiem no ES valstīm bezmaksas konsultācijas un palīdzību saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti citās ES valstīs. Tuvākais patērētāju centrs.

Publikācija

Manuskripts atjaunināts 2014. gada.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

 

Back to top