Europos Sąjunga

Vartotojai

Šiuolaikine ES vartotojų politika:

 • saugomos jūsų vartotojų teisės – priimami atitinkami teisės aktai, jums padedama greitai ir veiksmingai išspręsti ginčus su prekybininkais (pvz., pasitelkiant alternatyvius ginčų sprendimo būdus ir Europos vartotojų centrus);
 • užtikrinama, kad jūsų teisės būtų atnaujinamos atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius pokyčius, ypač skaitmeninių technologijų, energetikos, finansinių paslaugų srityse;
 • garantuojamas bet kurio produkto, kurį įsigyjate bendrojoje rinkoje, saugumas;
 • Jums padedama priimti sprendimus remiantis aiškia, tikslia ir nuoseklia informacija, pvz., apsiperkant internetu.

Vartotojams skirta ES rinka

Veiksmingoje ir integruotoje ES ekonomikoje jums reikia garantijų, kad jei kils problema, kai pirksite prekes ar paslaugas kitose ES šalyse, jūsų teisės bus ginamos.

2014–2020 m. ES vartotojų apsaugos programa, kuri kasmet kiekvienam asmeniui atsieis vos 5 euro centus, užtikrinama, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų įgyvendinami vartotojų apsaugos teisės aktai ir suteikiama aukšto lygio teisinė apsauga.

Rūpintis vartotojų interesais

ES politika užtikrinama aukšto lygio vartotojų sauga daugelyje sričių. Nustatyti griežti saugos standartai žaislams, elektros prietaisams, kosmetikai, farmacijos produktams, maisto produktams, žiebtuvėliams, asmeninėms apsaugos priemonėms, mašinoms ir pramoginiams laivams.

Dėl griežtų taisyklių defektų turintys produktai šalinami iš prekybos. Kasmet ES gauna per 2000 pranešimų apie nesaugius gaminius, daugiausia žaislus, drabužius ir tekstilės gaminius (pvz., palaidas virveles vaikų drabužiuose ar nuodingas chemines medžiagas baldų apmušaluose).

ES gina ir platesnius vartotojų interesus, rūpindamasi tokiais klausimais, kaip:

 

 • sąžininga verslo praktika;
 • klaidinanti ir konkuruojančius prekių ženklus menkinanti reklama, (lyginamoji reklama);
 • kainų nurodymas ir ženklinimas;
 • nesąžiningos sutarčių sąlygos;
 • nuotolinė ir išnešiojamoji prekyba;
 • pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe ir atostogų paketai;
 • keliaujančiųjų savo malonumui arba verslo reikalais teisės.

Sąžininga verslo praktika

Reaguodama į finansinių paslaugų ir pardavimo internetu antplūdį Europos Komisija nustatė vartotojų, kurie ima paskolas arba naudojasi kitomis kreditavimo paslaugomis, teises. Ji taip pat pasiūlė geros internetinio verslo praktikos gaires bei taisykles visais mokėjimų negrynaisiais pinigais aspektais, įskaitant teisę turėti banko sąskaitą.

Daugelis nepatikliai žiūri į prekių ir paslaugų pirkimą kitose ES šalyse, kadangi nėra tikri dėl savo teisių ir bijo apgaulės. Tačiau naujomis taisyklėmis esate saugomi nuo agresyvios prekybos ir sukčiaujančių prekybininkų ir tuomet, kai apsiperkate parduotuvėje netoli namų, ir tuomet, kai prekes užsisakote kitos ES šalies interneto svetainėje.

Dabar visoje ES nesąžininga komercinė veikla, pvz., klaidinamoji reklama, agresyvi prekyba (įkyrus brukimas, vertimas pirkti, per didelis naudojimasis įtaka) yra neteisėta.

Į vartotojų interesus atsižvelgiama priimant įstatymus, kuriais liberalizuojamos svarbiausių viešųjų paslaugų sritys:

 

 • viešojo transporto,
 • elektros energijos ir dujų,
 • telekomunikacijų,
 • pašto paslaugų.

Tai reiškia, kad turite turėti galimybę nebrangiai naudotis kokybiškomis paslaugomis visoje ES.

Užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi

Jeigu ES taisyklių nesilaikoma, turėtumėte turėti galimybę naudotis žalos atlyginimo priemonėmis. Tam ES valstybės narės turi geriau bendradarbiauti. Teismo procesai gali būti brangūs ir atimti daug laiko, ypač jei jie vyksta užsienyje. Siekdama paskatinti rinktis neteisminius ginčų sprendimus, Komisija parengė būdų juos spręsti mažomis sąnaudomis arba visiškai be jų. Tarp jų ir internetinė ginčų sprendimo paslauga, kuri bus teikiama nuo 2016 m.

Vartotojų problemas, kai su jomis susijusi ne viena ES šalis, taip pat galima bandyti spręsti kreipiantis į Europos vartotojų centrų tinklą, kuris nemokamai konsultuoja vartotojus ir padeda ES gyventojams, įsigyjantiems prekių ar paslaugų iš kitų ES šalių prekybininkų. Šis tinklas taip pat suteiks informacijos apie jūsų teises. Artimiausią centrą rasite čia.

Paskelbimas

Rankraštis atnaujintas 2016 m.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

 

Back to top