Europska unija

Potrošači

Suvremenom politikom zaštite potrošača EU-a:

 • zakonodavstvom se štite vaša potrošačka prava i osigurava vam se pomoć u brzom i učinkovitom rješavanju sporova s trgovcima (npr. s pomoću alternativnih načina rješavanja sporova ili europskih centara za zaštitu potrošača)
 • osigurava se usklađenost vaših prava s gospodarskim i društvenim promjenama, posebno u području digitalnih, energetskih i financijskih usluga
 • jamči se sigurnost svih proizvoda koje kupite na jedinstvenom tržištu
 • olakšava vam se odabir na temelju jasnih, točnih i dosljednih informacija, primjerice pri kupnji na internetu.

Tržište EU-a za potrošače

U učinkovitom i integriranom gospodarstvu EU-a trebate jamstvo da će se vaša prava poštovati ako se susretnete s bilo kakvim problemima pri kupnji robe ili usluga iz drugih država članica EU-a.

Uz godišnji trošak od samo 5 eurocenti po osobi, u okviru programa EU-a za zaštitu potrošača za razdoblje 2014. – 2020. provode se propisi o zaštiti potrošača na cijelom jedinstvenom tržištu, čime vam se osigurava visoka razina pravne zaštite.

Briga za vaše interese

Politikom EU-a osigurava se visoka razina sigurnosti potrošača u mnogim područjima. Strogi sigurnosni standardi primjenjuju se na igračke, električne uređaje, kozmetiku, farmaceutske proizvode, hranu, upaljače, opremu za osobnu zaštitu, strojeve i rekreacijska plovila.

Zahvaljujući strogim pravilima neispravni proizvodi povlače se s tržišta. EU svake godine zaprimi više od 2000 prijava nesigurnih proizvoda – prvenstveno je riječ o igračkama, odjeći i tekstilu (npr. nepričvršćene vrpce za stezanje na dječjoj odjeći ili otrovne kemikalije u presvlakama).

EU također štiti šire interese potrošača u područjima poput sljedećih:

 

 • poštene poslovne prakse
 • zavaravajuće reklame i reklame kojima se ocrnjuju konkurentske marke (komparativno oglašavanje)
 • pokazatelji cijena i označivanje
 • nepoštene ugovorne odredbe
 • prodaja na daljinu i od vrata do vrata
 • nekretnine za odmor uz vremenski ograničenu uporabu i paket‑aranžmani
 • prava putnika na privatnim ili poslovnim putovanjima.

Poštene poslovne prakse

Kao odgovor na povećanje financijskih usluga i internetske prodaje Europska komisija utvrdila je prava potrošača koji uzimaju kredite ili upotrebljavaju neke druge kreditne linije. Osim toga, predložila je smjernice za dobru praksu internetskog poslovanja i pravila za sve oblike bezgotovinskih plaćanja – uključujući pravo na bankovni račun.

Mnogi su ljudi neodlučni kad je riječ o kupnji robe ili usluga iz drugih država članica EU-a jer nisu sigurni u svoja prava te se boje prevara. No novim propisima EU-a zaštićeni ste od agresivnih poslovnih praksi i nepoštenih trgovaca – bilo da kupujete u lokalnom dućanu ili s web-mjesta u drugoj državi članici EU-a.

Nepoštene poslovne prakse, npr. zavaravajuće oglašavanje ili agresivna prodaja (uznemirivanje, prisila i upotreba neprimjerenog utjecaja), sad su nezakonite na čitavom području EU-a.

Interesi potrošača uzimaju se u obzir pri izradi propisa kojima se liberaliziraju ključne javne usluge:

 

 • javni prijevoz
 • opskrba električnom energijom i plinom
 • telekomunikacije
 • poštanske usluge.

To znači da biste svugdje u EU-u trebali imati pristup kvalitetnim uslugama po pristupačnim cijenama.

Provedba pravila

Ako se pravila EU-a ne provode ispravno, potrošači mogu zatražiti pravnu zaštitu. Za to je potrebna bolja suradnja među državama članicama EU-a. Sudski postupci mogu biti skupi i dugotrajni, pogotovo ako se vode izvan vaše matične države. Kako bi potaknula izvansudske nagodbe, Komisija je razvila načine za rješavanje sukoba koji su jeftini ili besplatni. Među njima je i internetski sustav za rješavanje sporova koji će s radom započeti 2016.

Drugi način za traženje pravne zaštite za potrošačke probleme u koje je uključeno više država članica EU-a te za informiranje o pravima jest Mreža europskih centara za zaštitu potrošača, u okviru koje se daju besplatni savjeti potrošačima i pruža podrška stanovnicima EU-a koji kupuju robu i usluge od trgovaca iz drugih država članica EU-a. Vama najbliži centar pronađite ovdje.

Publikacija

Rukopis ažuriran u 2016.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

 

Back to top