Euroopan Unioni

Kuluttajat

Nykyaikainen EU:n kuluttajapolitiikka

 • suojelee kuluttajien oikeuksia lainsäädännön avulla ja auttaa ratkaisemaan kiistatilanteita elinkeinonharjoittajien kanssa nopeasti ja tehokkaasti (esimerkiksi vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt ja eurooppalaiset kuluttajaneuvontakeskukset)
 • varmistaa, että kuluttajien oikeudet pysyvät ajan tasalla talouden ja yhteiskunnan muuttuessa – erityisesti digitaali-, energia- ja rahoituspalvelualalla
 • takaa sisämarkkinoilla ostettujen tuotteiden turvallisuuden
 • auttaa kuluttajaa tekemään selkeisiin, täsmällisiin ja johdonmukaisiin tietoihin perustuvia valintoja myös verkkokaupassa.

Kuluttajien EU-markkinat

EU:n talouselämä on integroitunutta ja tehokasta. On tärkeää turvata kuluttajan oikeudet, jos tavaroiden tai palveluiden ostamisessa toisesta EU-maasta ilmenee ongelmia.

EU:n kuluttajansuojaohjelmalla vuosille 2014–2020 tehostetaan kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa EU:n sisämarkkinoilla. Ohjelman toteutus maksaa vain 0,05 euroa henkeä kohden vuodessa, mutta sillä taataan korkeatasoinen kuluttajansuoja EU:ssa.

EU kuluttajan asialla

EU:n kuluttajapolitiikalla taataan kuluttajille kattava turva monilla aloilla: EU:ssa on hyväksytty tiukkoja turvallisuusvaatimuksia lelujen, sähkölaitteiden, kosmetiikan, lääkkeiden, elintarvikkeiden, sytyttimien, henkilösuojaimien, koneiden ja huviveneiden turvallisuuden takaamiseksi.

Näiden sääntöjen ansiosta vialliset tuotteet vedetään pois markkinoilla. EU saa vuosittain yli 2000 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Eniten ongelmia aiheuttavia tuotteita ovat lelut sekä vaatteet ja muut tekstiilit (esim. lastenvaatteiden nyörit ja myrkylliset kemikaalit huonekalujen verhoilumateriaaleissa).

EU suojaa myös kuluttajien yleisiä etuja esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 

 • hyvän kauppatavan mukaiset menettelyt
 • harhaanjohtava ja vertaileva mainonta
 • hinta- ja pakkausmerkinnät
 • kohtuuttomat sopimusehdot
 • etämyynti ja kotimyynti
 • lomaosakkeet ja pakettilomat
 • loma- ja liikematkailijoiden oikeudet

Hyvä kauppatapa

Erilaisten rahoituspalveluiden tarjonta ja sähköinen kaupankäynti lisääntyvät jatkuvasti. Tämän vuoksi Euroopan komissio vahvistanut kuluttajien oikeudet pankkilainojen ja muiden luottojen alalla. Lisäksi se on ehdottanut verkkokaupankäyntiin hyviä kauppatapoja koskevia suuntaviivoja ja muihin kuin käteismaksuihin liittyviä sääntöjä. Näihin sisältyy muun muassa oikeus pankkitiliin.

Monet kuluttajat varovat tuotteiden tai palveluiden hankkimista muista EU-maista, koska he eivät tunne oikeuksiaan ja pelkäävät tulevansa huijatuiksi. EU:n uudet kuluttajansuojasäännöt antavat kuluttajille kuitenkin saman suojan hyökkäävää kaupankäyntiä ja huijareita vastaan riippumatta siitä, tehdäänkö ostokset lähikaupasta vai netin kautta toisesta EU-maasta.

EU on kieltänyt sopimattomat kaupalliset menettelyt, kuten harhaanjohtavan mainonnan ja aggressiiviset myyntikeinot (esim. häirinnän, pakottamisen ja sopimattoman vaikuttamisen) kaikkialla EU:ssa.

Kuluttajien edut on otettu huomioon lainsäädännössä, jolla vapautetaan markkinoita keskeisillä julkisen palvelun aloilla, kuten

 

 • julkinen liikenne
 • sähkö ja kaasu
 • televiestintä
 • postipalvelut.

Tarkoituksena on taata korkealaatuiset palvelut kaikille kansalaisille kohtuuhintaan kaikkialla EU:ssa.

Sääntöjen valvonta

Kuluttajilla on oltava käytössään oikeussuojakeinoja, jos EU-sääntöjä ei noudateta. Tämä edellyttää entistä parempaa yhteistyötä EU-maiden välillä. Oikeudenkäynnit voivat olla kalliita ja aikaa vieviä varsinkin kuluttajan kotimaan ulkopuolella. Komissio on halunnut edistää tuomioistuinten ulkopuolista kiistojenratkaisua kehittämällä maksuttomia tai edullisia vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä. Yksi sellainen, riitojen sovittelu verkossa, käynnistyy vuonna 2016.

Tapauksissa, joissa on mukana useampi kuin yksi EU-maa, kuluttajat voivat myös kääntyä Euroopan kuluttajaneuvontakeskusten verkon puoleen ja saada sieltä ilmaiseksi tietoa EU-kansalaisen oikeuksista toisesta EU-maasta tavaroita tai palveluita ostettaessa. Eri maiden keskusten yhteystiedot.

Julkaisu

Teksti on päivitetty 2016

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

 

Back to top