Euroopa Liit

Tarbijad

Tänapäeval on ELi tarbijapoliitika eesmärk:

 • kaitsta teie tarbijaõigusi õigusaktidega, võimaldades teil lahendada vaidlused kauplejatega kiiresti ja tõhusalt (kasutades näiteks vaidluste kohtuvälist lahendamist või Euroopa tarbijakeskuste abi);
 • tagada, et teie õigused peaksid sammu majanduslike ja sotsiaalsete muutustega – eelkõige digitaalvaldkonnas ning energeetika ja finantsteenuste alal;
 • tagada iga ühtsel turul ostetava toote ohutus;
 • aidata teil teha valikuid, tuginedes selgele, täpsele ja terviklikule teabele, näiteks interneti vahendusel oste sooritades.

ELi turg tarbijatele

Tõhusa ja integreeritud ELi majanduse tingimustes peate olema kindlad, et teie õigused on tagatud juhul, kui teil tekib probleeme teistest ELi liikmesriikidest kaupu või teenuseid ostes.

ELi tarbijakaitseprogrammi 2014–2020 (mille kulud aastas on ainult viis eurosenti inimese kohta) eesmärk on jõustada tarbijakaitse eeskirju kogu ühtsel turul, tagades niimoodi õiguskaitse kõrge taseme.

Kaitseb Teie huve

ELi poliitika tagab tarbijaohutuse kõrge taseme paljudes valdkondades. Ranged ohutusnõuded on kehtestatud mänguasjade, elektriseadmete, kosmeetika, ravimite, toiduainete, tulemasinate, enesekaitsevahendite, masinate ning harrastusveesõidukite puhul.

Tänu rangetele eeskirjadele kõrvaldatakse defektsed tooted turult. ELi teavitatakse igal aastal rohkem kui 2000 ohtlikust tootest. Enamjaolt on tegemist mänguasjade ning rõivaste ja tekstiilitoodetega (nt lahtised nöörid lasteriietel ja polstrites kasutatud toksilised ained).

EL kaitseb tarbijate laiemaid huve ka järgmistes valdkondades:

 

 • ausad äritavad;
 • eksitav reklaam ja konkureerivaid kaubamärke halvustav reklaam (võrdlev reklaam);
 • hindade avaldamine ja toodete märgistamine;
 • ebaõiglased lepingutingimused;
 • kaug- ja rändmüük;
 • osaajalise kasutamise õigus ja puhkusepaketid;
 • puhkuse- või ärireisidel viibijate õigused.

Ausad äritavad

Vastuseks finantsteenuste ja e-kaubanduse ulatuslikule levikule on Euroopa Komisjon kehtestanud õigused tarbijate jaoks, kes võtavad laenu või kasutavad muid krediidivahendeid. Samuti on ta teinud ettepaneku internetikaubanduse heade tavade suuniste ja mitterahaliste maksete (sealhulgas õigus omada pangakontot) alaste põhjalike eeskirjade koostamiseks.

Paljud inimesed kõhklevad kaupade või teenuste ostmisel teistest liikmesriikidest, sest nad ei ole oma õigustes kindlad ning kardavad pettusi. Uute ELi eeskirjadega kaitstakse teid agressiivsete kaubandustavade ja petturitest kauplejate eest sõltumata sellest, kas teete ostu oma kodu lähedal kaupluses või interneti vahendusel teisest liikmesriigist.

Ebaausad kauplemistavad, nagu eksitav reklaam ning agressiivne müük (ahistamine, sundimine ja lubamatu mõjutamine), on nüüd kogu ELis keelatud.

Õigusaktidega võetakse arvesse tarbijate huve, liberaliseerides peamisi avalikke teenuseid:

 

 • ühistransport
 • elekter ja gaas
 • telekommunikatsiooniteenused
 • postiteenused.

See tähendab, et inimestel peaks olema kõikjal ELis juurdepääs kvaliteetsetele teenustele taskukohase hinnaga.

Eeskirjade jõustamine

Teil on õigus saada hüvitist, kui ELi eeskirju ei kohaldata nõuetekohaselt. Selleks on ELi liikmesriikide vahel vaja paremat koostööd. Kohtumenetlused võivad olla kulukad ja aeganõudvad, eriti juhul, kui need toimuvad väljaspool teie koduriiki. Vaidluste kohtuvälise lahendamise julgustamiseks on komisjon välja töötanud sellised konfliktide lahendamise meetodid, mis maksavad vähe või on hoopis tasuta. Nende hulka kuulub ka veebipõhine vaidluste lahendamise teenus, mis peaks hakkama toimima 2016. aastal.

Üks võimalus mitut ELi liikmesriiki hõlmavate probleemide puhul hüvitise taotlemiseks ja oma õigustega tutvumiseks on võtta ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga, mis pakub tasuta tarbijakaitsealast nõu ning tuge teistes ELi liikmesriikides asuvatelt kauplejatelt kaupu ja teenuseid ostvatele ELi residentidele. Leidke endale lähim keskus.

Avaldamine

Käsikiri on ajakohastatud 2016

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

 

Back to top