Ευρωπαϊκή Ένωση

Καταναλωτές

Καταναλωτές

Η σύγχρονη πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές:

 • προασπίζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή μέσω της νομοθεσίας, παρέχοντάς σας, μεταξύ άλλων, συνδρομή για γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τυχόν διαφορών σας με εμπόρους (π.χ. μέσω της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών)
 • μεριμνά ώστε τα δικαιώματά σας να συνάδουν με τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, τον τομέα της ενέργειας, και τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζετε εντός της ενιαίας αγοράς
 • σας βοηθά να κάνετε τις επιλογές σας με βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές πληροφορίες, π.χ. για τις αγορές μέσω διαδικτύου.

Μια ευρωπαϊκή αγορά στη διάθεση των καταναλωτών

Σε μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή οικονομία, που λειτουργεί με βάση εναρμονισμένους κανόνες, πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη ότι τα δικαιώματά σας θα προστατεύονται σε περίπτωση προβλήματος όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες από άλλες χώρες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 2014-2020, με ετήσιο κόστος μόλις 5 λεπτά του ευρώ ανά πολίτη, διασφαλίζει την επιβολή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές σε όλη την ενιαία αγορά, παρέχοντάς σας υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας.

Μέριμνα για τα συμφέροντά σας

Η πολιτική της ΕΕ εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε πολλούς τομείς. Ισχύουν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για τα παιχνίδια, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα καλλυντικά, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τους αναπτήρες, τους εξοπλισμούς ατομικής προστασίας, τις μηχανές και τα σκάφη αναψυχής.

Επίσης, αυστηροί κανόνες διασφαλίζουν την απόσυρση ελαττωματικών προϊόντων. Η ΕΕ λαμβάνει πάνω από 2.000 κοινοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα κάθε χρόνο, οι οποίες αφορούν κυρίως παιχνίδια, ρούχα και υφάσματα (π.χ. χαλαρά νήματα σε παιδικά ρούχα, τοξικά χημικά σε ταπετσαρίες).

Η ΕΕ διασφαλίζει επίσης τα ευρύτερα συμφέροντα των καταναλωτών σε τομείς όπως:

 

 • θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές
 • παραπλανητική διαφήμιση και διαφήμιση που δυσφημεί ανταγωνιστικά προϊόντα (συγκριτική διαφήμιση)
 • δείκτες τιμών και επισήμανση
 • καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων
 • πωλήσεις εξ αποστάσεως και κατ’ οίκον
 • χρονομεριστική μίσθωση και οργανωμένες διακοπές
 • δικαιώματα όσων ταξιδεύουν για αναψυχή ή για επαγγελματικούς λόγους.

Θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές

Λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει δικαιώματα για τους καταναλωτές που παίρνουν δάνεια ή κάνουν χρήση άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Έχει επίσης εκδώσει συστάσεις για ορθές επιχειρηματικές πρακτικές στο Διαδίκτυο και κανόνες για όλες τις πληρωμές που δεν γίνονται τοις μετρητοίς, καθώς και για το δικαίωμα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού.

Πολλοί διστάζουν να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλες χώρες της ΕΕ γιατί δεν είναι σίγουροι για τα δικαιώματά τους και φοβούνται ότι θα εξαπατηθούν. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες της ΕΕ σάς παρέχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας από επιθετικές εμπορικές πρακτικές και αδίστακτους εμπόρους - είτε κάνετε τις αγορές σας από κατάστημα της γειτονιάς σας είτε από ιστότοπο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως η παραπλανητική διαφήμιση και οι επιθετικές πρακτικές πώλησης, π.χ. η παρενόχληση, ο καταναγκασμός και η άσκηση αθέμιτης επιρροής, είναι πλέον παράνομες σε όλη την ΕΕ.

Τα συμφέροντα των καταναλωτών έχουν ληφθεί υπόψη στη νομοθεσία για την απελευθέρωση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών όπως

 

 • οι δημόσιες μεταφορές
 • η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 • οι τηλεπικοινωνίες
 • οι ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κι αν βρίσκεστε.

Επιβολή των κανόνων

Πρέπει να έχετε δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση που οι κανόνες της ΕΕ δεν εφαρμόζονται σωστά. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Οι δικαστικές διαδικασίες, ιδίως ενώπιον δικαστηρίων άλλης χώρας, μπορεί να είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Για να ενθαρρύνει την εξώδικη διευθέτηση διαφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσής τους, δωρεάν ή με χαμηλό κόστος, όπως π.χ. μια ηλεκτρονική υπηρεσία επίλυσης διαφορών που θα αρχίσει να λειτουργεί το 2016.

Για προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών και αφορούν περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, το οποίο παρέχει δωρεάν συμβουλές σε θέματα καταναλωτών και στήριξη στους κατοίκους χωρών της ΕΕ που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από εμπόρους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Βρείτε εδώ το πλησιέστερο σε σας κέντρο.

Δημοσίευση

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον του 2016

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

 

Back to top