Europæiske Union

Forbrugere

Moderne europæisk forbrugerpolitik:

 • sikrer dine forbrugerrettigheder gennem lovgivning, blandt andet ved at hjælpe dig med at løse tvister med erhvervsdrivende hurtigt og effektivt (f.eks. gennem alternativ tvistbilæggelse og europæiske forbrugercentre)
 • sikrer, at dine rettigheder holder trit med de økonomiske og sociale forandringer – især inden for det digitale område, energi og finansielle tjenesteydelser
 • garanterer sikkerheden af enhver vare, du køber på det indre marked
 • hjælper dig med at træffe et valg baseret på klare, præcise og overensstemmende oplysninger, f.eks. når du shopper online.

Et europæisk marked for forbrugere

I en effektiv, integreret EU-økonomi skal du have garanti for, at dine rettigheder bliver beskyttet, hvis der opstår problemer, når du køber varer og tjenesteydelser i andre EU-lande.

Med en årlig udgift på blot 5 cent (ca. 40 øre) pr. person håndhæver EU's forbrugerbeskyttelsesprogram for 2014-2020 forbrugerlovgivningen på hele det indre marked ved at give dig et højt niveau af retlig beskyttelse.

Varetager dine interesser

EU's politik sikrer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse på mange områder. Der gælder strenge sikkerhedskrav for legetøj, elektriske apparater, kosmetik, farmaceutiske produkter, fødevarer, lightere, personligt sikkerhedsudstyr, maskiner og fritidsfartøjer.

Takket være de strenge regler bliver defekte varer kaldt tilbage. EU modtager over 2 000 indberetninger om farlige eller usikre produkter hvert år – især om legetøj, tøj og tekstiler (f.eks. løse tråde i børnetøj eller giftige kemikalier i polstring)

EU beskytter også forbrugernes almene interesser på områder som:

 

 • fair forretningspraksis
 • vildledende markedsføring og markedsføring, der nedgør konkurrerende mærker (sammenlignende reklame)
 • prisindikatorer og -mærkning
 • urimelige kontraktvilkår
 • fjern- og dørsalg
 • timeshareordninger og pakkerejser
 • rettigheder for ferie- og forretningsrejsende

Fair forretningspraksis

Som reaktion på den voldsomme stigning i antallet af finansielle tjenesteydelser og onlinesalg har Europa-Kommissionen fastlagt rettigheder for forbrugere, der optager lån eller benytter andre kreditfaciliteter. Den har også foreslået retningslinjer for god forretningspraksis på nettet og regler om alle aspekter af kontantløs betaling - bl.a. retten til at have en bankkonto.

Mange er tilbageholdende med at købe varer eller tjenesteydelser fra andre EU-lande, fordi de er usikre på deres rettigheder og bange for svindel. Men med de nye EU-regler får du den samme beskyttelse mod aggressiv handelspraksis og uhæderlige sælgere, uanset om du handler i den lokale butik eller på et website i et andet EU-land.

Urimelig handelspraksis – f.eks. vildledende markedsføring og aggressive salgsmetoder (chikane, tvang og utilbørlig påvirkning) er nu ulovligt i hele EU.

Der er taget højde for forbrugernes interesser i lovgivningen om liberalisering af centrale offentlige tjenesteydelser

 

 • kollektiv transport
 • elektricitet og gas
 • telekommunikation
 • posttjenester.

Derfor bør du have adgang til tjenesteydelser af høj kvalitet til rimelige priser i hele EU.

Håndhævelse af reglerne

Du skal have mulighed for at klage, hvis EU-reglerne ikke anvendes korrekt. Det kræver et bedre samarbejde mellem EU-landene. Det kan være dyrt og tidskrævende at føre retssag, særligt hvis det ikke er i dit eget land. For at fremme udenretslige forlig har Kommissionen udviklet metoder til løsning af tvister, der koster meget lidt eller slet ingenting. De omfatter en onlinetjeneste til løsning af tvister, som starter i 2016.

Du kan også få løst forbrugerproblemer, der omfatter mere end ét land, og få oplysninger om dine rettigheder, ved at kontakte de europæiske forbrugercentre, der giver gratis forbrugervejledning og støtte til EU-borgere, når de køber varer eller tjenesteydelser i andre EU-lande. Find det nærmeste center her.

Publikation

Manuskript ajourført i 2016

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top