Evropská unie

Spotřebitelé

Cílem moderní spotřebitelské politiky EU je:

 • chránit práva spotřebitelů prostřednictvím právních předpisů, včetně rychlého a efektivního řešení sporů s obchodníky (např. prostřednictvím alternativního řešení sporů či evropských spotřebitelských center)
 • zajistit, aby práva spotřebitelů odpovídala ekonomickým a společenským změnám, zejména pokud jde o digitální oblast, energetiku a finanční služby
 • zaručit bezpečnost všech výrobků prodávaných v rámci jednotného trhu
 • umožnit spotřebitelům rozhodovat se na základě jasných, přesných a ucelených informací (např. při nákupu online).

Evropský trh z pohledu spotřebitele

V efektivní a integrované ekonomice EU musíte mít jistotu, že při nákupu zboží či služeb z jiných členských zemí vám budou v případě problému zaručena spotřebitelská práva.

Cílem programu ochrany spotřebitele na období 2014–2020, jenž každého občana Unie stojí ročně pouze 5 eurocentů, je prosazovat právní předpisy v rámci jednotného trhu a poskytovat spotřebitelům vysokou úroveň právní ochrany.

Jednat v zájmu spotřebitelů

Politika EU zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v mnoha oblastech. Přísné bezpečnostní normy platí pro hračky, elektrické spotřebiče, kosmetiku, léčiva, potraviny, zapalovače, osobní ochranné prostředky, stroje a rekreační plavidla.

Striktní pravidla navíc zajišťují stažení vadných výrobků z oběhu. Každoročně obdrží EU více než 2 000 hlášení o nebezpečných výrobcích. Týká se to zejména hraček, oblečení a textilních výrobků (např. uvolněné šňůrky na dětském oblečení či toxické chemikálie v čalounických výrobcích).

EU také hájí zájmy spotřebitelů v širším slova smyslu, a to v těchto oblastech:

 

 • poctivé obchodní praktiky
 • klamavá reklama a hanobení konkurenční značky (srovnávací reklamy)
 • cenové ukazatele a etikety
 • nekalé smluvní podmínky
 • prodej na dálku a podomní prodej
 • časově omezené využívání rekreačních objektů (tzv. „timeshare“) a souborné služby cestovního ruchu (tj. zájezdy)
 • práva cestujících, ať již cestují služebně nebo se rekreují

Poctivé obchodní praktiky

V návaznosti na rozvoj finančních služeb a elektronického obchodu stanovila Komise práva pro spotřebitele, kteří si sjednávají půjčky nebo využívají jiných úvěrových nástrojů. Navrhla rovněž pokyny, jak správně postupovat při podnikání online, a pravidla zahrnující všechny aspekty bezhotovostních plateb – včetně práva na bankovní účet.

Jelikož si mnoho lidí není jistých, jaká vlastně mají práva, a obává se podvodů, nechtějí příliš nakupovat zboží či služby ze zahraničí. Nové předpisy EU však poskytují ochranu před agresivními obchodními praktikami i nepoctivými obchodníky, ať už nakupujete v kamenném obchodě u vás doma nebo přes internet v jiné zemi EU.

Nekalé obchodní praktiky, jako třeba klamavá reklama a agresivní obchodní praktiky (např. obtěžování, donucování a nepatřičné ovlivňování), jsou nyní v celé Unii nelegální.

Zájmy spotřebitelů jsou již zakomponovány do právních předpisů, jež mají liberalizovat klíčová odvětví veřejných služeb:

 

 • veřejná doprava
 • dodávky elektrické energie a plynu
 • telekomunikace
 • poštovní služby.

Díky tomu by vám měly být k dispozici kvalitní služby za dostupné ceny – a to v celé EU.

Prosazování předpisů

Pokud nejsou předpisy EU řádně prováděny, musí mít spotřebitelé možnost domoci se nápravy. To se neobejde bez dobré spolupráce mezi zeměmi Unie. Soudní řízení může být nákladné a časově náročné, zvláště probíhá-li v zahraničí. S cílem podpořit mimosoudní urovnávání sporů proto Evropská komise zavedla alternativní řešení sporů s nízkými nebo žádnými náklady, včetně služby online, která má začít fungovat v roce 2016.

S tím, aby v případech, které se týkají více než jedné země EU, byla zjednána náprava, a s hledáním informací o právech spotřebitelů vám může také pomoci síť Evropských spotřebitelských center. Ta nabízí bezplatné poradenství a podporu občanům EU, kteří nakupují zboží nebo služby od prodejců v jiných zemích Unie. Jejich seznam najdete zde.

Publikace

Rukopis byl aktualizován v 2016

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top