Европейски съюз

Потребители

Потребители

Политиката на ЕС за потребителите има за цел:

 • да защитава правата на потребителите с помощта на законодателството, включително като ви помага да уреждате проблеми с търговци бързо и ефикасно (например чрез алтернативно разрешаване на спорове и европейски потребителски центрове);
 • да гарантира, че правата ви са в крак с икономическите и социалните промени, особено в цифровата област, енергетиката и сферата на финансовите услуги;
 • да гарантира безопасността на всичко, което купувате на единния пазар;
 • да осигурява условия да избирате въз основа на ясна, точна и последователна информация, например когато пазарувате онлайн.

Пазар на ЕС за потребителите

В една ефективна и интегрирана европейска икономика трябва да можете да разчитате, че правата ви ще бъдат защитени в случай на проблеми при покупка на стоки или услуги в други страни от ЕС.

С годишни разходи от само 5 цента на човек, програмата на ЕС за защита на потребителите за 2014-2020 г. има за цел прилагане на законодателството за потребителите в рамките на единния пазар, като ви осигурява високо равнище на правна защита.

Грижа за вашите интереси

Политиката на ЕС гарантира високо равнище на безопасност на потребителите в много области. Съществуват високи стандарти за безопасност за играчките, електрическите уреди, козметичните продукти, фармацевтичните изделия, храните, запалките, личните предпазни средства, машините и плавателните съдове за отдих.

Благодарение на наличието на строги правила дефектните продукти се изтеглят от пазара. Всяка година ЕС получава над 2000 уведомления за опасни продукти. Повечето от тях са за играчки, дрехи и текстилни изделия (например разхлабени връзки на детски облекла или токсични вещества в тапицерии).

ЕС защитава интересите на потребителите и в по-широк смисъл в области като:

 

 • лоялни търговски практики;
 • заблуждаващи реклами и реклами, с които се дискредитират конкурентни марки (сравнителна реклама);
 • указване на цените и етикетиране;
 • неравноправни договорни клаузи;
 • продажба от разстояние и по домовете;
 • временно ползване на недвижима собственост и туристически пакети;
 • права на пътуващите на почивка или по работа

Лоялни търговски практики

В отговор на увеличаването на финансовите услуги и продажбите по интернет Европейската комисия установи права на потребителите, които вземат кредити или използват други кредитни инструменти. Тя също така предложи насоки за добри бизнес практики онлайн и правила за всички аспекти на безналичните плащания, включително за правото на банкова сметка.

Много хора се притесняват да купуват стоки и услуги от други страни от ЕС, тъй като не са сигурни в правата си и се опасяват от измама. Новите правила на ЕС обаче ви защитават от агресивни бизнес практики и недобросъвестни търговци, независимо дали купувате от магазина на ъгъла или от уебсайт в друга страна от ЕС.

Нелоялните търговски практики — например заблуждаваща реклама и агресивни търговски практики (тормоз, принуда и упражняване на неправомерно влияние) — вече са незаконни в целия ЕС.

Интересите на потребителите се вземат предвид в законите за либерализиране на важни публични услуги като:

 

 • обществен транспорт,
 • доставка на електроенергия и газ,
 • далекосъобщения
 • и пощенски услуги.

Това означава, че трябва да имате достъп до качествени услуги на приемливи цени навсякъде в ЕС.

Прилагане на правилата

Ако правилата на ЕС не се прилагат правилно, трябва да можете да получите обезщетение. Това изисква по-добро сътрудничество между страните от ЕС. Съдебните производства могат да бъдат скъпи и да отнемат много време, особено ако не се водят във вашата страна. За да насърчи използването на извънсъдебно разрешаване на спорове, Комисията изготви способи за уреждане на спорове, за които разходите са малки или въобще няма разходи, включително онлайн услуга за разрешаване на спорове, която трябва да започне да функционира през 2016 г.

Друг начин да потърсите обезщетение за потребителски проблем, в който участват няколко страни от ЕС, и да узнаете какви са правата ви, е да се свържете с мрежата от европейски потребителски центрове (ECC-Net), която предлага безплатни съвети и помощ за живеещи в ЕС лица, които купуват стоки или услуги от търговци в други страни от Съюза. Намерете най-близкия до вас център.

Публикация

Текстът е актуализиран през 2016 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top