Evropska unija

Konkurenca

Pravila Evropske unije o konkurenci so namenjena zagotavljanju poštenih in enakih pogojev poslovanja, hkrati pa omogočajo inovativnost, poenotenje standardov in razvoj malih podjetij.

Po pravilih EU podjetja ne smejo:

 • določati cen ali si razdeliti trga,
 • zlorabiti prevladujočega položaja na posameznem trgu in z njega izriniti manjših tekmecev,
 • se ne smejo združiti, če bi s tem prevzela nadzor nad trgom.
  To pravilo dejansko preprečuje le majhno število združitev. Večja podjetja, ki ustvarijo veliko prometa v Evropski uniji, za vsako združitev potrebujejo predhodno odobritev Evropske komisije, tudi če je njihov sedež zunaj EU.

Zaščita manjših podjetij

Večja podjetja ne smejo izkoriščati svoje pogajalske moči za uveljavljanje pogojev, ki bi dobaviteljem ali strankam onemogočili poslovanje z njihovimi tekmeci. Komisija lahko podjetjem za takšno ravnanje naloži kazen.

Preiskave protikonkurenčnega ravnanja ne zadevajo le blaga, temveč tudi poklice (zdravnike, pravnike itd.) in storitve, kot so finančne storitve (npr. manjši bančni posli in poslovanje s kreditnimi karticami).

Ni pomoči za slaba podjetja

Evropska komisija nadzoruje tudi pomoč, ki jo države EU namenjajo podjetjem (državno pomoč), denimo:

 • posojila in nepovratna sredstva,
 • davčne olajšave,
 • ugodnejše cene blaga in storitev,
 • državno jamstvo, s katerim se podjetju izboljša kreditna sposobnost v primerjavi s konkurenco.

Taka pomoč lahko daje prednost podjetjem, ki imajo dobre povezave in posebne interese, na račun podjetij, ki konkurirajo samo na podlagi svojih dosežkov – račun pa plača davkoplačevalec. Z omejevanjem takih nezasluženih subvencij na poceni in učinkovit način skrbimo za bolj poštene pogoje poslovanja v Evropi in spodbujamo gospodarsko rast.

Prožna pravila

Pravila uporabljamo prožno in z zdravo pametjo. Treba je presoditi, ali bo posredovanje države koristilo potrošnikom ali morda škodilo drugim podjetjem. Država lahko na primer pomaga podjetjem v težavah – ali novim podjetjem – če imajo dejanske možnosti, da postanejo dobičkonosna. Tako se ohranijo ali celo ustvarijo delovna mesta. Ne sme pa dodeliti pomoči podjetju v težavah, kadar ta nima možnosti za ekonomsko preživetje.

Druge izjeme od splošnih pravil so:

 • podjetja, ki sodelujejo pri pripravi enotnega tehničnega standarda za celoten trg,
 • manjša podjetja, ki sodelujejo, da bi lažje konkurirala z večjimi,
 • pobude za raziskave in inovacije,
 • projekti regionalnega razvoja.

Nedavni primeri

Komisija je leta 2014 oglobila francosko farmacevtsko družbo Servier in pet drugih proizvajalcev generičnih zdravil s skoraj 430 milijoni evrov zaradi sklenitve več poslov, katerih cilj je bil cenovno zaščititi najbolje prodajano zdravilo družbe Servier za uravnavanje krvnega pritiska, imenovano perindopril, pred konkurenčnimi generiki v EU.

Komisija je tudi preiskala kartelni dogovor na trgu izvedenih finančnih instrumentov, katerih vrednost se določi glede na določeno referenčno obrestno mero, denimo medbančno obrestno mero EURIBOR, ki velja za evro, Libor za japonski jen, Euroyen TIBOR – YIRD in Libor za švicarski frank.

V zvezi s tem je sprejela več ukrepov proti različnim bankam (Barclays, Deutsche Bank, RBS, Société Générale, UBS, Citigroup in JPMorgan) in jih kaznovala z globo v skupni višini približno 1,8 milijarde evrov (nekatere banke so zaradi sodelovanja s preiskovalci in ker so privolile v poravnavo plačale nižjo kazen).

Mehanizmi nadzora

Za obsežne pristojnosti Komisije pri preiskovanju in kaznovanju v primeru kršitev pravil EU o konkurenci velja sistem notranjega nadzora in ravnotežja ter nadzor Sodišča Evropske unije. Podjetja in države članice se pogosto, in včasih uspešno, pritožijo zoper odločbe Komisije.

Publication

Rokopis je bil posodobljen september 2016.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

 

 

Back to top