Unjoni Ewrope

Il-kompetizzjoni

Ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni huma mfasslin biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ġusti u ugwali għan-negozji, filwaqt li jħallu l-ispazju għall-innovazzjoni, l-istandards komuni, u l-iżvilupp tan-negozji ż-żgħar.

Skont ir-regoli tal-UE, in-negozji ma jistgħux:

 • jiffissaw il-prezzijiet jew jaqsmu s-swieq bejniethom
 • jabbużaw minn pożizzjoni dominanti f'suq partikolari biex jeliminaw kompetituri iżgħar
 • jamalgamaw - jekk dan iqegħdhom f' pożizzjoni li jikkontrollaw is-suq .
  Fil-prattika din ir-regola żżomm biss milli jseħħu għadd żgħir ta' amalgamazzjonijiet. Kumpaniji ikbar li jagħmlu ħafna negozju fl-UE ma jistgħux jagħmlu amalgamazzjoni mingħajr ma jiksbu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea – anke jekk l-uffiċċju tagħhom ikun ibbażat barra l-UE.

Protezzjoni għal kumpaniji żgħar

Il-kumpaniji l-kbar ma jistgħux jużaw is-setgħa ta' negozjar tagħhom sabiex jimponu kundizzjonijiet li jagħmluha diffiċli għall-fornituri jew il-klijenti tagħhom li jinnegozjaw mal-kompetituri tagħhom. Il-Kummissjoni tista’ (u fil-fatt) timmulta lill-kumpaniji għal dawn il-prattiki, għaliex iwasslu għal prezzijiet ogħla u/jew inqas għażla għall-konsumaturi.

L-investigazzjonijiet tal-UE fil-prattiki li jmorru kontra l-kompetittività jinvolvu mhux biss il-merkanzija iżda wkoll il-professjonijiet (tobba, avukati, eċċ.) u s-servizzi – inklużi s-servizzi finanzjarji, bħall-operazzjonijiet bankarji għall-konsumaturi u l-kards ta' kreditu.

Ebda għajnuna għal kumpaniji falluti

Il-Kummissjoni tissorvelja wkoll kemm jagħtu għajnuna l-gvernijiet tal-UE lin-negozji ("għajnuna mill-istat"), pereżempju:

 • self u għotjiet
 • eżenzjonijiet mit-taxxi
 • prodotti u servizzi pprovduti b'rati preferenzjali
 • garanziji tal-gvern li jħeġġu l-klassifikazzjoni tal-kreditu ta' kumpanija meta mqabbla mal-kompetituri tagħha.

Ir-riskju ta' tali għajnuna hu li din tista’ tiffavorixxi l-interessi personali konnessi tajjeb, għad-detriment ta’ dawk li jikkompetu fuq il-merti tagħhom stess – bil-kont imħallas mill-kontribwenti. It-trażżin ta' sussidji mhux mistħoqqa bħal dawn huwa mod irħis u effettiv sabiex l-Ewropa tkun aktar ġusta u jkun promoss it-tkabbir ekonomiku.

Regoli flessibbli

Dawn ir-regoli huma applikati b’sens komun u b'flessibilità. Il-kunsiderazzjoni ewlenija hija jekk il-konsumaturi hux se jibbenefikaw jew jekk issirx ħsara lil negozji oħrajn. Pereżempju, il-gvernijiet għandhom il-permess li jgħinu lill-impriżi f’diffikultà – jew impriżi ġodda – jekk huma jkollhom ċans veru li eventwalment ikunu profittabbli, u b’hekk jiġu salvati, saħansitra jinħolqu, l-impjiegi. Li mhux permess huwa li tingħata għajnuna lil negozji li jinsabu f’diffikultajiet li ma għandhomx tama li jkunu vijabbli.

Eċċezzjonijiet oħra għar-regoli ġenerali huma possibbli:

 • kumpaniji li jaħdmu flimkien fuq standard tekniku uniku għas-suq kollu
 • kumpaniji iżgħar li jikkooperaw, sabiex ikunu jistgħu jikkompetu aħjar ma’ dawk akbar
 • inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni
 • proġetti ta' żvilupp reġjonali

Każijiet reċenti

Fl-2014, il-Kummissjoni mmultat lill-kumpanija Franċiża framaċewtika Servier u 6 produtturi oħra ta' mediċini ġeneriċi kważi €430 miljun talli kienu kkonkludew serje ta' negozji biex jipproteġu l-aktar mediċina li tinbiegħ għall-pressjoni għolja ta' Servier, perindopril, mill-kompetizzjoni tal-prezzijiet minn mediċini oħra ġenerċi fl-UE.

Il-Kummissjoni investigat ukoll il-kartelli fis-suq għad- derivattivi finanzjarji , ipprezzati skont ċerti rati ta' referenza (EURIBOR (EIRD), JPY Libor, Euroyen TIBOR (YIRD) u l-frank Żvizzeru Libor (CHIRD))

Hija ħadet bosta deċiżjonijiet f’dawn il-każijiet matul l-aħħar ftit snin, kontra banek bħal Barclays, Deutsche Bank, RBS, Société Générale, UBS, Citigroup u JPMorgan. Il-penali laħqu madwar €1.8 biljun (xi banek tnaqqsulhom il-penali talli kkooperaw mal-investigazzjoni u ftehmu li jsaldaw).

Verifiki u bilanċi

Is-setgħat estensivi tal-Kummissjoni li tinvestiga u twaqqaf ksur tar-regoli ta’ kompetizzjoni tal-UE huma suġġetti għal għadd ta' verifiki u bilanċi, kif ukoll għal reviżjoni ġudizzjarja sħiħa mill- Qorti tal-Ġustizzja Ewropea . Il-kumpaniji u l-gvernijiet tal-UE regolarment iressqu appelli kontra deċiżjonijiet tal-Kummissjoni, li xi drabi jirnexxu.

Publication

Manuskritt aġġornat f'Settembru 2016

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

 

 

Back to top