Europos Sąjunga

Konkurencija

ES konkurencijos taisyklių paskirtis – užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas įmonėms, kartu pasirūpinant, kad būtų skatinamos naujovės, taikomi vienodi standartai ir plėtojama mažųjų įmonių veikla.

Pagal ES taisykles įmonės negali:

 • susitarti dėl kainų arba pasidalyti rinkomis;
 • tam tikroje rinkoje dominuojančios bendrovės negali piktnaudžiauti savo padėtimi ir iš rinkos išstumti smulkesnių konkurenčių;
 • susijungti , jeigu dėl to jos galėtų kontroliuoti rinką .
  Praktiškai dėl šios taisyklės neįvyksta tik maža susijungimų dalis. Didesnių bendrovių, intensyviai užsiimančių verslu ES, planams susijungti turi pritarti Europos Komisija – net jei jų buveinė ne ES.

Mažųjų įmonių apsauga

Didelėms įmonėms draudžiama naudotis savo stipresnėmis derybų pozicijomis, dėl kurių jų tiekėjams ar klientams taptų sudėtinga bendradarbiauti su didžiosios įmonės konkurentais. Už šią praktiką įmonėms Komisija gali skirti (ir skiria) baudas, nes dėl jos didinamos kainos ir (arba) mažėja pasirinkimas vartotojams.

ES tiria ne tik prekių rinkoje konkurenciją varžančius veiksmus. Taip pat tiriamos profesijos (gydytojo, advokato ir pan.) ir paslaugos, įskaitant finansines paslaugas, kaip antai mažmeninės bankininkystės ir kredito kortelių.

Nesėkmingoms įmonėms pagalba neteikiama

Komisija taip pat stebi, kokią pagalbą (vadinamąją valstybės pagalbą) ES vyriausybės teikia verslui. Ši pagalba gali būti įvairi:

 • paskolos ir dotacijos;
 • mokesčių lengvatos;
 • lengvatiniai tarifai kai kurioms prekėms ir paslaugoms;
 • paskolų garantijos, dėl kurių padidėja bendrovės kredito reitingas, palyginti su jos konkurentėmis.

Dėl tokios pagalbos yra rizika, kad ji gali būti naudinga tiems, kurie turi savų interesų, tų, kurie konkuruoja dėl savo pačių nuopelnų, sąskaita, o už tai mokėtų mokesčių mokėtojas. Sustabdyti tokių nepelnytų subsidijų teikimą yra pigus ir veiksmingas būdas Europai tapti teisingesnei ir skatinti ekonomikos augimą.

Lanksčios taisyklės

Šios taisyklės yra taikomos protingai ir lanksčiai. Svarbiausia užtikrinti, kad tai būtų naudinga vartotojams ir nekenktų kitoms įmonėms. Pavyzdžiui, valdžios institucijos gali padėti sunkumų patiriančioms ir naujoms įmonėms, jei jos turi realią galimybę ilgainiui būti pelningos, ir taip išsaugoti ar net kurti darbo vietas. Bet neleidžiama teikti pagalbos žlungančiam verslui, kuriam nėra galimybių tapti ekonomiškai sėkmingam.

Kitos bendrųjų taisyklių išimtys taikomos:

 • bendrovėms, kartu rengiančioms bendrą techninį standartą visai rinkai;
 • mažesnėms bendrovėms, bendradarbiaujančioms, kad galėtų geriau konkuruoti su didesnėmis bendrovėmis;
 • moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
 • regioninės plėtros projektams.

Naujausi atvejai

2014 m. Komisija skyrė beveik 430 mln. eurų baudą Prancūzijos farmacijos bendrovei „Servier“ ir penkioms kitoms generinių vaistų gamintojoms už tai, kad jos sudarė keletą susitarimų, kurių tikslas buvo apsaugoti populiarų kraujospūdžiui reguliuoti skirtą bendrovės „Servier“ vaistą „Perindopril“ nuo kainų konkurencijos su kitais ES generiniais vaistais.

Be to, Komisija tyrė išvestinių finansinių priemonių , kurių kaina nustatoma pagal lyginamąsias palūkanų normas (EURIBOR (EIRD), JPY LIBOR, EUROYEN TIBOR (YIRD) ir Šveicarijos franko LIBOR (CHIRD), rinkos kartelius.

Per pastaruosius kelerius metus ji priėmė keletą šios srities sprendimų, pavyzdžiui, dėl bankų „Barclays“, „Deutsche Bank“, RBS, „Société Générale“, UBS, „Citigroup“ ir „JPMorgan“. Iš viso skirta apie 1,8 mlrd. eurų baudų (kai kuriems bankams baudos sumažintos dėl to, kad jie bendradarbiavo su tyrėjais ir sutiko tartis).

Kontrolės mechanizmas

Kaip Komisija naudojasi plačiais įgaliojimais tirti ES konkurencijos taisyklių pažeidimus ir užkirsti jiems kelią, tikrinama pasitelkus įvairius vidaus kontrolės mechanizmus. Be to, Europos teismai atlieka visapusišką teisminę priežiūrą. Bendrovės ir ES valstybių narių vyriausybės dėl Komisijos sprendimų reguliariai teikia skundus ir kartais laimi.

Publication

Rankraštis atnaujintas 2016 m. rugsėjis mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

 

 

Back to top