Европейски съюз

Конкуренция

Конкуренция

С правилата на ЕС относно конкуренцията се цели да се осигуряват справедливи и равни условия за предприятията, като в същото време се дава възможност за иновации, единни стандарти и развитие на малките предприятия.

Съгласно правилата на ЕС предприятията не могат:

 • да фиксират цени или да разпределят пазари помежду си;
 • да злоупотребяват с господстващо положение на даден пазар, за да изтласкат от него по-малките конкуренти;
 • да се сливат , ако това ще им даде контрол над пазара .
  На практика това правило възпрепятства само малък брой сливания. По-големи компании, които извършват значителна стопанска дейност в ЕС, не могат да се сливат без предварителното одобрение на Европейската комисия дори ако седалището им е извън Съюза.

Защита за малките предприятия

На големите компании е забранено да използват преговорната си сила, за да налагат условия, които биха затруднили техните доставчици или клиенти да развиват търговски отношения с конкурентите им. Комисията може да глобява компании за подобни практики и го прави, защото те водят до по-високи цени и/или по-малък избор за потребителите.

ЕС разследва антиконкурентни практики не само по отношение на стоките, но и в областта на свободните професии (лекари, адвокати и пр.) и услугите, включително финансови услуги като банкирането на дребно и кредитните карти.

За безперспективните предприятия няма помощ

Комисията следи също така каква помощ предоставят правителствата на страните от ЕС на предприятията („държавна помощ“), например:

 • заеми и безвъзмездни средства;
 • данъчни облекчения;
 • стоки и услуги на преференциални цени;
 • държавни гаранции, които повишават кредитния рейтинг на дадено предприятие в сравнение с рейтинга на неговите конкуренти.

При тази помощ съществува риск да се облагодетелстват запазените интереси на предприятия с добри връзки в ущърб на предприятията, които се конкурират въз основа на своите качества, а сметката да се поеме от данъкоплатците. Предотвратяването на отпускането на подобни незаслужени субсидии е евтин и ефективен начин за постигане на по-голяма справедливост и за насърчаване на икономическия растеж в Европа.

Гъвкави правила

Тези правила се прилагат гъвкаво, като се следва здравия разум. Най-важните съображения са дали това е от полза за потребителите или дали ще бъде нанесена вреда на други предприятия. Например правителствата могат да помогнат на предприятия в затруднение или на новосъздадени предприятия, ако има реален шанс те да станат печеливши. По този начин ще бъдат запазени или дори създадени работни места. Това, което не е разрешено, е да се помага на предприятия в лошо състояние, за които няма надежда да станат жизнеспособни.

Сред другите изключения от общите правила са:

 • сътрудничество между предприятия за разработване на единен технически стандарт за пазара като цяло;
 • сътрудничество между малки предприятия с цел подобряване на тяхната способност да се конкурират с по-големите компании;
 • инициативи за научни изследвания и иновации;
 • проекти за регионално развитие.

Неотдавнашни случаи

През 2014 г. Комисията глоби френската фармацевтична компания Servier и 5 други производители на генерични медикаменти с почти 430 млн. евро заради сключване на серия от сделки, целящи да защитят най-добре продаваното лекарство на Servier срещу високо кръвно налягане — периндоприл — от ценова конкуренция от страна на други генерични медикаменти в ЕС.

Комисията разследва и картели на пазара за финансови деривативи , чиято цена е определяна според определени референтни ставки (EURIBOR (EIRD), JPY Libor, Euroyen TIBOR (YIRD) и Swiss franc Libor (CHIRD)).

Тя взе няколко решения по тези случаи в последните няколко години — срещу банки като Barclays, Deutsche Bank, RBS, Société Générale, UBS, Citigroup и JPMorgan. Общите глоби възлязоха на 1,8 млрд. евро (глобите на някои банки бяха намалени заради сътрудничество при разследването и извънсъдебно уреждане на спора).

Контрол и противодействие

Широките правомощия на Комисията да проверява и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС подлежат на редица вътрешни механизми за контрол, както и на пълен съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз . Компании и правителства от ЕС редовно обжалват решения на Комисията — понякога успешно.

Конкуренция

Текстът е актуализиран през септември 2016 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

 

 

 

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, бюлетини и статистика

Законодателство

Back to top