Uniunea Europeană

Politici climatice

Pentru ca schimbările climatice să nu atingă praguri periculoase, comunitatea internațională a convenit că temperatura medie globală trebuie să se mențină cu 2°C sub temperaturile înregistrate în perioada preindustrială. Prin urmare, UE se străduiește:

 • să reducă emisiile țărilor membre
 • să încurajeze alți mari poluatori să ia măsuri ferme
 • să contracareze impactul inevitabil al schimbărilor climatice.

Obiective pentru stimularea creșterii ecologice

Dacă luăm acum măsuri de combatere a schimbărilor climatice, pe termen lung putem salva vieți omenești și reduce costurile economice. Cererea tot mai mare de tehnologii ecologice este totodată o ocazie de a moderniza economia europeană și de a genera creștere și locuri de muncă ecologice.

Până în 2020, UE s-a angajat să atingă o serie de obiective climatice și energetice menite:

 • să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile înregistrate în 1990
 • să mărească cu 20 % ponderea surselor regenerabile în consumul total de energie
 • să îmbunătățească eficiența energetică în scopul reducerii cantității de energie primară consumată cu 20 % față de nivelurile estimate.

UE și-a exprimat disponibilitatea de a-și reduce emisiile chiar cu 30% până în 2020, dacă și alte economii mari se angajează să participe, în mod echitabil, la eforturile globale de reducere.

În octombrie 2014, liderii UE au căzut de acord asupra unor noi obiective în domeniul climei și energiei pentru anul 2030 . Printre acestea se numără:

 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % în raport cu nivelurile înregistrate în 1990
 • o pondere a energiei din surse regenerabile de minim 27 %
 • îmbunătățirea cu cel puțin 27 % a eficienței energetice.

Pe termen mai lung, trebuie să avem în vedere reduceri chiar și mai mari, pentru a preveni schimbări climatice periculoase. UE s-a angajat ca, până în 2050, să își reducă emisiile cu 80-95% față de nivelurile din 1990, cu condiția ca și alte țări dezvoltate să își asume angajamente similare.

Comisia Europeană descrie cele mai rentabile modalități de a ajunge la reduceri atât de ample în „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” PDF .

Comercializarea certificatelor de emisii: reducerea emisiilor cu costuri cât mai mici

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii este, începând din 2005, punctul central al strategiei UE privind combaterea schimbărilor climatice și are ca efect reducerea treptată a emisiilor generate de sectorul industrial, în cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor.

Cantitatea maximă a emisiilor pe care le pot genera industriile mari consumatoare de energie (de ex. cele producătoare de electricitate, oțel și ciment) este redusă în fiecare an. Întreprinderile trebuie să restituie certificate pentru fiecare tonă de CO2 emisă, ceea ce le stimulează să își reducă permanent emisiile. Există sectoare care primesc gratuit un anumit număr de certificate, însă întreprinderile sunt tot mai mult obligate să le cumpere la licitație sau de pe piața carbonului.

Pregătirea pentru schimbările climatice inevitabile

Chiar dacă emisiile ar înceta astăzi, cele existente deja în atmosferă vor continua să modifice clima timp de zeci de ani. De aceea, nu avem altă opțiune decât să ne adaptăm la schimbările climatice. Măsurile necesare includ:

 • modificarea normelor în domeniul construcțiilor, astfel încât să țină cont de viitoarele condiții de mediu
 • construirea de sisteme de protecție împotriva inundațiilor
 • dezvoltarea de culturi rezistente la secetă.

Comisia a definit o strategie pentru a promova și facilita adaptarea în UE.

Publicație

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top