Europese Unie

Klimaatactie

Als de temperatuur van de aarde met meer dan 2°C stijgt ten opzichte van pre-industriële tijden, vormt dit een ernstige bedreiging voor de mensheid. Daarom heeft de internationale gemeenschap afgesproken dit te voorkomen. De EU werkt er hard aan om:

 • de uitstoot van broeikasgassen in de EU-landen te verminderen
 • andere landen te bewegen hetzelfde te doen
 • zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering

Doelstellingen voor groene groei

Als we de klimaatverandering nu aanpakken, besparen we op langere termijn op menselijke en economische kosten. De groeiende vraag naar schone technologie is ook een kans om de Europese economie te moderniseren en te zorgen voor "groene" groei en banen.

De EU heeft zichzelf bindende klimaat- en energiedoelstellingen opgelegd. Tegen 2020 wil zij:

 • de uitstoot van broeikasgassen in de EU verminderen tot minstens 20% onder het niveau van 1990
 • het aandeel van duurzame energie verhogen tot 20% van het energieverbruik in de EU
 • door energie-efficiëntie het energieverbruik met 20% verminderen (in vergelijking met het verwachte niveau zonder maatregelen)

De EU wil zelfs nog verder gaan: als ook de andere grote economieën een redelijke inspanning doen, wil zij de uitstoot tegen 2020 met 30% verminderen.

In oktober 2014 zijn de EU-leiders nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 overeengekomen:

 • minstens 40% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990
 • minstens 27% hernieuwbare energie
 • minstens 27% meer energie-efficiëntie

Op langere termijn zijn wereldwijd nog veel drastischer reducties nodig om een klimaatcatastrofe te voorkomen. De EU heeft zich ertoe verbonden haar uitstoot tegen 2050 met 80-95% te verminderen ten opzichte van 1990, als alle ontwikkelde landen zich daartoe inspannen.

De Europese Commissie beschrijft hoe reducties van die omvang op de voordeligste manier kunnen worden bereikt in haar "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 PDF ".

Emissierechtenhandel: uitstoot tegen lage kosten verminderen

De emissierechtenhandel, de hoeksteen van het klimaatbeleid van de EU, zorgt ervoor dat de lagere uitstoot van de industrie zo min mogelijk geld kost.

Het plafond voor de uitstoot van energie-intensieve industrietakken (bijv. energieproductie, staal, cement) wordt jaarlijks verlaagd. Bedrijven staan emissierechten af voor iedere ton CO2 die zij uitstoten, waardoor zij voortdurend worden gestimuleerd om die uitstoot te beperken. Sommige sectoren ontvangen een deel van hun emissierechten gratis, maar steeds vaker moeten bedrijven deze kopen op veilingen of op de CO2-markt.

Voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering

Zelfs als de uitstoot vandaag volledig zou stoppen, zouden de al in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen het klimaat nog decennia lang beïnvloeden. We hebben dus geen keuze: we moeten ons aanpassen aan een veranderend klimaat :

 • bouwvoorschriften aanpassen aan toekomstige weersomstandigheden
 • stormvloedkeringen bouwen
 • droogte- en overstromingsbestendige gewassen ontwikkelen

De Commissie heeft een strategie uitgewerkt om de aanpassing in de hele EU te bevorderen en te vergemakkelijken.

Publicatie

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top