Europska unija

Klimatska politika

Kako bi spriječila klimatske promjene opasnih razmjera, međunarodna zajednica slaže se da globalno zatopljenje ne smije narasti za više od 2° C iznad predindustrijskih globalnih temperatura. EU stoga ulaže velike napore u

 • smanjenje emisija u državama članicama
 • poticanje ostalih velikih zagađivača da poduzmu odlučne mjere
 • ublaživanje neizbježnih učinaka klimatskih promjena.

Ciljevima se potiče zeleni rast

Suočivanje s klimatskim promjenama danas dugoročno može spriječiti ljudske i financijske gubitke. Sve veća potražnja za čistim tehnologijama pruža priliku za modernizaciju europskog gospodarstva, stvaranje „zelenog” rasta i otvaranje radnih mjesta.

EU se obvezao da će do 2020. postići ciljeve u području klime i energetike radi

 • smanjivanja emisije stakleničkih plinova EU-a na barem 20 % ispod razina iz 1990. godine
 • povećanja udjela koji potječe iz obnovljivih izvora na 20 % ukupne potrošnje energije EU-a
 • poboljšanja energetske učinkovitosti s ciljem da se smanji količina upotrijebljene primarne energije za 20 % u odnosu na predviđene razine.

EU je predložio da će povisiti svoj postotak smanjenja emisija s 20 % na 30 % do 2020. ako se druga vodeća svjetska gospodarstva obvežu da će dati svoj doprinos globalnom smanjenju emisija.

U listopadu 2014. čelnici EU-a dogovorili su nove klimatske i energetske ciljeve za 2030. To uključuje sljedeće:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. za (najmanje) 40 %
 • udio energije iz obnovljivih izvora od najmanje 27 %
 • poboljšanje energetske učinkovitosti za najmanje 27 %.

Dugoročno će biti potrebno znatno veće smanjenje svjetskih emisija kako bi se spriječile opasne klimatske promjene. EU se zalaže za to da do 2050. smanji vlastite emisije za 80 – 95 % u odnosu na razinu iz 1990. u okviru zajedničkih napora razvijenih zemalja usmjerenih prema tom cilju.

Europska komisija opisuje troškovno najučinkovitije načine smanjenja u tim razmjerima u svojem planu za niskougljično gospodarstvo do 2050. PDF

Trgovanje emisijama: smanjivanje emisija uz minimalne troškove

Sustavom trgovanja emisijama, kamenom temeljcem EU-ove strategije u području klimatskih promjena od 2005., uz minimalne se troškove postupno smanjuju industrijske emisije.

Gornja granica emisija energetski intenzivnih industrija (npr. proizvodnja električne energije, industrija čelika i cementa) snizuje se svake godine. Poduzeća predaju emisijske jedinice za svaku tonu emitiranog CO2, što ih trajno potiče na smanjivanje emisija. Nekim se sektorima besplatno dodjelju emisijske jedinice, ali ih poduzeća sve češće moraju kupovati na dražbama ili tržištu ugljika.

Priprema za neizbježne klimatske promjene

Čak i kad bi sve emisije danas prestale, one koje su već u atmosferi nastavile bi još desetljećima uzrokovati klimatske promjene. Prema tome, moramo se prilagoditi klimatskim promjenama. Nužne mjere obuhvaćaju:

 • izmjenu građevinskih propisa kojom se uzimaju u obzir budući klimatski uvjeti
 • izgradnju infrastukture za obranu od poplava
 • razvoj kultura otpornih na sušu.

Komisija je utvrdila strategiju za poticanje i omogućivanje prilagodbe diljem Europe.

Publikacija

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top