Ευρωπαϊκή Ένωση

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Για να παραμείνει η κλιματική αλλαγή κάτω από τα επικίνδυνα επίπεδα, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε η μέση θερμοκρασία του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2°C σε σχέση με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής περιόδου. Κατά συνέπεια, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για να επιτύχει τους εξής στόχους:

 • μείωση των εκπομπών των κρατών μελών
 • παρότρυνση άλλων χωρών που θεωρούνται μείζονες ρυπαντές να αναλάβουν σθεναρή δράση
 • αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Θέσπιση στόχων για την "πράσινη" ανάπτυξη

Αν αναχαιτίσουμε την κλιματική αλλαγή σήμερα, θα επιτύχουμε εξοικονόμηση ανθρώπινου και οικονομικού κόστους σε πιο μακροπρόθεσμη βάση. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση καθαρών τεχνολογιών προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας χάρη στη δημιουργία «πράσινης» ανάπτυξης και απασχόλησης.

Για το 2020 η ΕΕ έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με σκοπό:

 • τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον σε ποσοστό 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990
 • την αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής κατανάλωσης που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στο 20%
 • τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μειωθεί η χρήση της πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σχέση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Η ΕΕ έχει προτείνει να εντείνει σταδιακά τη μείωση των εκπομπών της, από 20% σε 30% έως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες σημαντικές οικονομίες θα δεσμευτούν να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών.

Τον Οκτώβριο του 2014 οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ συμφώνησαν σε νέους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030. Ανάμεσα στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται οι εξής:

 • οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν κατά (τουλάχιστον) 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
 • το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είναι τουλάχιστον 27%
 • η ενεργειακή απόδοση να βελτιωθεί κατά τουλάχιστον 27%.

Στο απώτερο μέλλον θα χρειαστούν ακόμη πιο δραστικές μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών ώστε να αποφευχθεί μια επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να έχει μειώσει μέχρι το 2050 τις εκπομπές της κατά 80-95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας των ανεπτυγμένων χωρών για μείωση των εκπομπών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τους πλέον αποδοτικούς τρόπους για την επίτευξη μειώσεων αυτού του μεγέθους στο έγγραφό της "Χάρτης πορείας για μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το 2050" PDF .

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών: μείωση των εκπομπών με το ελάχιστο κόστος

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών - ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή από το 2005 - έχει αρχίσει να μειώνει σταδιακά τις εκπομπές της βιομηχανίας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Κάθε χρόνο μειώνεται το ανώτατο όριο των εκπομπών των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία). Οι εταιρείες επιστρέφουν δικαιώματα για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν - κάτι που αποτελεί μόνιμο κίνητρο για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών. Υπάρχουν κλάδοι που λαμβάνουν δωρεάν ορισμένα δικαιώματα, αλλά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τα αγοράζουν σε δημοπρασίες ή στην αγορά ανθρακούχων εκπομπών.

Προετοιμασία για την αναπόφευκτη κλιματική αλλαγή

Ακόμη κι αν σταματούσαν σήμερα όλες οι εκπομπές, τα αέρια που υπάρχουν ήδη στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσουν να αλλάζουν το κλίμα για πολλές δεκαετίες. Η προσαρμογή μας στην αλλαγή του κλίματος αποτελεί μονόδρομο. Τα μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • τροποποίηση των οικοδομικών κανονισμών ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές κλιματικές συνθήκες
 • κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
 • ανάπτυξη φυτικών ποικιλιών ανθεκτικών στην ξηρασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μια στρατηγική για να προωθήσει και να διευκολύνει την προσαρμογή όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Δημοσίευση

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top