Europæiske Union

Klima

For at forhindre farlige klimaforandringer har det internationale samfund aftalt at begrænse den gennemsnitlige globale opvarmning til højst 2°C over temperaturen før industrialiseringen. EU arbejder derfor hårdt for at:

 • begrænse medlemslandenes emissioner
 • tilskynde andre store forurenere til at gøre en kraftig indsats
 • imødegå de uundgåelige virkninger af klimaforandringerne.

Mål for grøn vækst

En indsats mod klimaforandringerne nu kan spare menneskelige og økonomiske omkostninger på lang sigt. Den stigende efterspørgsel efter rene teknologier giver også mulighed for at modernisere EU's økonomi og skabe grøn vækst og beskæftigelse.

EU har fastsat bindende klima- og energimål for sig selv i 2020. De skal:

 • mindske EU's drivhusgasemissioner til mindst 20 % under 1990-niveauet
 • øge andelen af energiforbruget i EU fra vedvarende kilder til 20 %
 • forbedre energieffektiviteten for at mindske forbruget af primærenergi med 20 % i forhold til det forventede niveau.

EU har tilbudt at begrænse emissionerne med helt op til 30 % i 2020 i stedet for de nuværende 20 %, hvis andre store økonomier går med til at påtage sig en rimelig del af den globale indsats.

EU's ledere vedtog i oktober 2014 nye klima- og energimål for 2030. De omfatter:

 • 40 % nedskæringer (mindst) i emissionerne af drivhusgasser i forhold til 1990
 • 27 % – mindsteandel af vedvarende energi
 • 27 % – mindste forbedring af energieffektiviteten.

På længere sigt vil der være behov for mere drastiske reduktioner af de globale emissioner for at forhindre klimaforandringerne i at nå farlige højder. EU har forpligtet sig til at mindske sine emissioner med 80-95 % i forhold til 1990-niveauet inden 2050 som led i en fælles tilsvarende indsats blandt de udviklede lande.

Europa-Kommissionen beskriver de mest omkostningseffektive metoder til at nå så omfattende reduktioner i sin køreplan for en lavemissionsøkonomi senest i 2050 PDF.

Handel med emissioner: emissionerne mindskes billigst muligt

Emissionshandelsordningen – hjørnestenen i EU's klimastrategi siden 2005 – nedbringer gradvis industriens emissioner med færrest mulige omkostninger.

Emissionsloftet for energiintensive industrier (f.eks. elproduktion, stål, cement) sænkes hvert år. Virksomhederne returnerer kvoter for hvert ton CO2, de udleder – et permanent incitament til at mindske emissionerne. Nogle sektorer får tildelt visse kvoter gratis, men virksomhederne må i stigende grad købe dem på auktioner eller på CO2-markedet.

Forberedelser på de uundgåelige klimaforandringer

Selv hvis alle emissioner blev stoppet i dag, ville dem, der allerede er i atmosfæren, fortsat ændre klimaet i flere årtier. Vi har ikke andre muligheder end at tilpasse os klimaforandringerne. Der er blandt andet behov for:

 • at ændre bygningsreglementerne af hensyn til de kommende klimaforhold
 • at opbygge værn mod oversvømmelse
 • at udvikle tørkeresistente afgrøder.

Kommissionen har fremlagt en strategi for at styrke og lette tilpasningen i hele EU.

Publikation

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top