Uniunea Europeană

Buget

Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 145 de miliarde de euro (conform cifrelor din 2015). Deși este o sumă importantă, ea nu reprezintă decât 1% din veniturile generate anual de economiile UE.

Bugetul este supus limitelor prevăzute de bugetul pe termen lung. Acesta stabilește sumele anuale maxime pe care UE le poate cheltui în diferite domenii de politică, într-o anumită perioadă (de obicei, 7 ani).

Bugetul UE este folosit în domenii în care punerea în comun a resurselor reprezintă o soluție mai bună pentru Europa. Este vorba, printre altele, despre:

 • îmbunătățirea legăturilor energetice, de transport și de comunicații între țările UE
 • protecția mediului la nivel european
 • creșterea competitivității economiei europene pe plan mondial
 • sprijinirea oamenilor de știință și a cercetătorilor pentru a le permite să își unească forțele la nivel transfrontalier.

Bugetul UE în cifre

Cine decide cum se cheltuiește bugetul?

Bugetul anual, supus limitărilor prevăzute de bugetul pe termen lung, este adoptat democratic, după cum urmează:

Ce se întâmplă după ce bugetul a fost cheltuit?

 • Comisia informează Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la modul în care a fost cheltuit bugetul.
 • Curtea Europeană de Conturi verifică, la rândul său, cheltuielile.
 • În cazul în care fondurile au fost cheltuite în conformitate cu normele, Parlamentul European își dă aprobarea.

Cum se cheltuiesc banii?

Cea mai mare parte a bugetului UE sprijină creșterea și crearea de locuri de muncă. O altă parte importantă este destinată agriculturii și dezvoltării rurale.

Principalele categorii de cheltuieli (cifrele pe 2015)

46 % din buget este alocat creșterii inteligente și favorabile incluziunii, după cum urmează:

 • 34 % pentru sprijinirea regiunilor subdezvoltate din UE și a categoriilor dezavantajate ale societății
 • 12 % pentru creșterea competitivității întreprinderilor europene.

41 % din buget finanțează producerea de alimente sigure, în cantități suficiente, agricultura inovatoare și utilizarea eficientă și sustenabilă a terenurilor și pădurilor.

Cum este repartizat bugetul UE pe capitole bugetare? (cifrele pe 2015)

În UE

Exemple de programe și bugetul lor în 2015:

În afara UE

În calitate de actor mondial important, UE are unele obligații pe plan extern:

 • promovarea dezvoltării economice și sociale
 • menținerea păcii
 • ajutorarea victimelor dezastrelor și conflictelor.

Țările din afara UE care primesc ajutor de la bugetul UE se împart în 3 grupuri principale:

 • țările din zonele aflate în curs de dezvoltare cu care unele state membre au legături istorice puternice, în special țările din Africa, Pacific și Caraibe
 • țările vecine - din Europa de Est, nordul Africii și Orientul Mijlociu
 • țările care se pregătesc să adere la UE (candidate sau potențial candidate).

Exemple de programe derulate în 2015:

Cine beneficiază de finanțare de la bugetul UE?

Aproximativ 94 % din buget finanțează activități derulate pe teren, în statele membre și în afara acestora. 508 milioane de europeni beneficiază, într-un fel sau altul, de bugetul UE. Aceasta ajută milioane de studenți, mii de cercetători, numeroase orașe, regiuni și ONG-uri.

Cât reprezintă costurile de funcționare?

Aproximativ 6 % din buget. Această cifră include costurile de funcționare aferente tuturor instituțiilor (în principal Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE), deci și costurile necesare pentru serviciile de traducere și interpretare, care permit ca informațiile să fie disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

Ca parte a unui pachet de reforme, cea mai mare instituție, Comisia, a decis să prelungească programul de lucru și să facă reduceri treptate de personal (1 % pe an). La final, numărul angajaților va fi redus cu 5 %.

Publicație

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top