Európai Unió

Költségvetés

Az Európai Unió éves költségvetése 145 milliárd EUR (2015. évi adatok szerint). Ez abszolút értékben óriási összeg, ugyanakkor azonban mindössze kb. 1%-a az EU-tagországok által évente megtermelt vagyonnak.

A több évre szóló, hosszú távú költségvetés hivatott biztosítani, hogy az EU kiadásai ne lépjék túl a saját források által megszabott kereteket. Ennek érdekében felső határértékeket határoz meg arra vonatkozóan, mekkora összeget érhetnek el az EU éves kiadásai a különböző szakterületeken egy adott (rendszerint 7 évben megállapított) időszakon keresztül.

Az EU az uniós költségvetési forrásokat olyan célokra fordítja, amelyek megvalósítása érdekében érdemes a forrásokat összevonni és Európa egészének szolgálatába állítani. Példaként említhetők a következő területek:

 • a tagországok közötti közlekedési, energiaügyi és távközlési összeköttetések továbbfejlesztése,
 • a környezet védelme Európa-szerte,
 • az uniós gazdaság globális versenyképességének növelése,
 • az európai tudósok és kutatók határokon átívelő együttműködésének elősegítése.

A költségvetés számokban

Ki dönt a költségvetési kiadásokról?

Az éves költségvetés – melynek korlátait az EU hosszú távú költségvetése jelöli ki – demokratikus döntéshozatali folyamat eredménye. A folyamat a következő lépésekből áll:

Mi történik a költségvetési források elköltését követően?

 • A Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, mire költötte el az EU a rendelkezésre álló pénzt.
 • A kiadásokat az Európai Számvevőszék is ellenőrzi.
 • Ha szabályszerű volt a források felhasználása, az Európai Parlament jóváhagyja a kiadásokat.

Mire fordítja az EU a pénzt?

Az uniós költségvetési források oroszlánrésze a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás fellendítését szolgálja. Az EU ezen túlmenően a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés támogatására is jelentős összegeket fordít.

A legnagyobb kiadási területek (2015-as adatok)

A források 46%-a az intelligens és inkluzív növekedés előmozdítását célozza az alábbi bontásban:

 • 34% – a fejlődésben lemaradt európai uniós régiók és a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok megsegítése,
 • 12% – az európai cégek versenyképességének javítása.

A pénzek 41%-a azt finanszírozza, hogy az EU területén elegendő mennyiségben álljanak biztonságos élelmiszerek a fogyasztók rendelkezésére, innovatív legyen a mezőgazdasági termelés, továbbá hogy hatékony és fenntartható termőföld- és erdőgazdálkodás folyjon.

Milyen fejezetekre oszlik az uniós költségvetés? (2015. évi adatok)

Az Európai Unión belül

Íme néhány a 2015. évi programok közül:

 • Horizont 2020 – kutatási és innovációs program (10 milliárd EUR)
 • Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (1,4 milliárd EUR)
 • COSME – a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (0,3 milliárd EUR)
 • Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – közlekedési, energetikai és digitális hálózatok kiépítését finanszírozó eszköz (3,4 milliárd EUR)
 • Erasmus+ – az oktatás, képzés, ifjúság és sport területére vonatkozó uniós program (1,6 milliárd EUR)
 • Life – környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (0,4 milliárd)

Az Európai Unión kívül

Fontos globális szereplőként az Uniónak az Európán kívüli országokkal szemben is vannak bizonyos kötelezettségei:

 • elő kell mozdítania a gazdasági és társadalmi fejlődést,
 • fenn kell tartania a békét,
 • segítenie kell a katasztrófák és konfliktusok áldozatain.

Az uniós költségvetésből támogatásban részesülő nem uniós országok alapvetően három csoportot alkotnak, melyek a következők:

 • azok a fejlődő országok, amelyekhez egyes uniós országokat szoros történelmi szálak fűznek, különösen Afrikában, valamint a karibi és a csendes-óceáni régióban,
 • az Európai Unióval Kelet-Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten határos szomszédos országok,
 • az EU-hoz csatlakozni kívánó országok (az ún. tagjelölt vagy potenciális tagjelölt országok).

2015. évi programok és költségvetésük (példák):

Kinek a javát szolgálja az uniós költségvetés?

Az uniós költségvetési források hozzávetőleg 94%-a konkrét helyi tevékenységek végrehajtását finanszírozza az uniós országokban és az EU határai kívül. Az EU területén élő 508 millió uniós polgár mindegyike hasznát látja valamilyen módon az uniós költségvetésnek, mely diákok millióinak, több ezer kutatónak és számos településnek, régiónak és civilszervezetnek nyújt támogatást.

Mennyibe kerül az uniós gépezet működtetése?

Ezek a ráfordítások az összkiadások kb. 6%-át teszik ki. Ez magában foglalja az uniós intézményeknek (legfőképpen az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának) a működtetésére fordított összegeket, ideértve azoknak a fordító- és tolmácsszolgálatoknak a fenntartási költségét is, amelyek biztosítják, hogy az információk a hivatalos uniós nyelvek mindegyikén hozzáférhetőek legyenek.

A legnagyobb intézmény, az Európai Bizottság – egy közelmúltban életbe léptetett reformcsomag keretében – minden évben 1%-kal csökkenti alkalmazottai létszámát, egyidejűleg pedig növeli a munkaidőt. A létszámcsökkentés összességében el fogja érni az 5%-ot.

Kiadvány

Kézirat frissítve: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top