Europska unija

Proračun

Godišnji proračun EU-a iznosi 142 milijarde EUR (podaci za 2015.), što je velik apsolutni iznos, no on čini svega oko 1 % sveukupnih prihoda koje gospodarstva EU-a ostvaruju svake godine.

Proračun podliježe ograničenjima koja su utvrđena dugoročnim proračunom. Njime su određene najviši godišnji iznosi koje EU može potrošiti u raznim područjima politika u određenom razdoblju (obično sedam godina).

Proračun EU-a upotrebljava se u područjima u kojima udruživanje resursa pridonosi dobrobiti Europe u cjelini, npr:

 • za poboljšanje prometnih, energetskih i komunikacijskih veza među državama članicama
 • za zaštitu okoliša u cijeloj Europi
 • za unapređenje konkurentnosti gospodarstva Europe u odnosu na svijet
 • za poticanje prekograničnog povezivanja europskih znanstvenika i istraživača.

Proračun EU-a u brojkama

Tko odlučuje o potrošnji?

Godišnji proračun podliježe gornjim granicama utvrđenima dugoročnim proračunom i o njemu se demokratski odlučuje na sljedeći način:

Što se događa kad se proračun potroši?

 • Komisija obavijesti Europski parlament i Vijeće kako je potrošen.
 • Europski revizorski sud također provjerava kako su sredstva potrošena.
 • Ako su sredstva potrošena u skladu s pravilima, Europski parlament to odobri.

Na što se troše sredstva?

Glavnim dijelom proračuna EU-a podupiru se rast i zapošljavanje. Veliki dio proračuna namijenjen je poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Glavna područja potrošnje (2015.)

46 %pametan i uključiv rast u EU-u, podijeljen na:

 • 34 % – pomoć nedovoljno razvijenim regijama EU-a i društvenim skupinama u nepovoljnijem položaju
 • 12 % – podizanje konkurentnosti europskih poduzeća.

41 % – proizvodnja sigurnih i pouzdanih zaliha hrane, inovativna poljoprivreda i učinkovito i održivo gospodarenje zemljištem i šumama.

Kako se proračun EU-a raščlanjuje u proračunske stavke? (podaci za 2015.)

Unutar EU-a

Neki programi i proračuni u 2015.:

Treće zemlje

EU kao vodeći svjetski čimbenik ima obveze prema trećim zemljama, što obuhvaća

 • promicanje gospodarskog razvoja
 • održavanje mira
 • pomaganje žrtvama katastrofa i sukoba.

Treće zemlje koje primaju pomoć iz proračuna EU-a mogu se razvrstati u tri glavne skupine:

 • zemlje u razvoju s kojima određene države EU-a imaju jake povijesne veze, posebice zemlje Afrike te karipskog i pacifičkog područja
 • susjedne zemlje u istočnoj Europi, Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku
 • države koje se pripremaju za članstvo u EU-u (države kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje).

Primjeri programa u 2015.:

Tko se koristi proračunskim sredstvima EU-a?

Oko 94 % proračunskih sredstava namijenjeno je stvarnim aktivnostima na terenu u državama članicama EU-a i trećim zemljama. Svih 508 milijuna Europljana na neki će način imati koristi od proračuna EU-a. Njime se pomaže milijunima studenata, tisućama istraživača te mnogim gradovima, regijama i nevladinim organizacijama.

Koliko se troši na tekuće troškove?

Oko 6 % proračuna, što uključuje administrativne troškove svih institucija (uglavnom Europske komisije, Parlamenta i Vijeća EU-a) te pismenih i usmenih prevoditelja zahvaljujući kojima su informacije dostupne na svim službenim jezicima EU-a.

U okviru paketa reformi najveća institucija, Komisija, smanjuje broj zaposlenika za 1 % godišnje i istodobno povećava radno vrijeme. Cilj je smanjiti broj zaposlenika za 5 %.

Publikacija

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top