Euroopan Unioni

Talousarvio

EU:n vuotuinen talousarvio on 145 miljardia euroa (v. 2015). Vaikka summa on suuri, se on kuitenkin vain noin yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta bruttokansantuotteesta.

Vuotuisen talousarvion rajat asetetaan pitkän aikavälin talousarviossa, jossa vahvistetaan EU:n eri alojen toimille vuotuiset enimmäismäärärahat tietyllä aikavälillä (yleensä 7 vuotta).

EU:n talousarviota käytetään aloilla, joilla kannattaa yhdistää resursseja koko EU:n yhteiseksi eduksi. Näitä ovat esimerkiksi

 • EU-maiden välisten liikenne-, energia- ja viestintäyhteyksien parantaminen
 • ympäristönsuojelu EU:n laajuisesti
 • EU:n talouden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantaminen
 • eurooppalaisten tutkijoiden keskinäisen yhteistyön edistäminen.

EU:n talousarvio lukuina

Kuka päättää varojen käytöstä?

Vuotuisesta talousarviosta, joka on rajattu pitkän aikavälin talousarviossa, päätetään seuraavalla demokraattisella menettelyllä:

 • Euroopan komissio tekee talousarvioehdotuksen.
 • EU-maiden hallitukset (joiden edustajat kokoontuvat EU:n neuvostossa) ja Euroopan parlamentin jäsenet päättävät ehdotuksen hyväksymisestä. Niiden hyväksymästä ehdotuksesta tulee seuraavan vuoden talousarvio.

Mitä tapahtuu budjettikauden jälkeen?

Mihin varat käytetään?

Suurin osa EU:n talousarviosta käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Huomattava osuus käytetään myös EU:n maatalouden ja maaseudun kehittämiseen.

Tärkeimmät menoerät (v. 2015)

46 %älykäs ja osallistava kasvu EU:ssa:

 • 34 % – EU:n alikehittyneiden alueiden ja muita heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien auttaminen
 • 12 % – eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn tehostaminen.

41 % – turvallisten elintarvikkeiden tuotanto, innovatiivinen maataloustuotanto sekä tehokas ja kestävä maan ja metsien käyttö.

Miten EU:n talousarvio jakautuu budjettikohdittain? (vuoden 2015 luvut)

EU:n alueella

Esimerkkejä ohjelmista ja niiden budjeteista vuonna 2015:

EU:n ulkopuolella

Koska EU on keskeinen kansainvälinen toimija, sillä on tiettyjä velvoitteita muita kohtaan. Sen tehtävänä on

 • sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen
 • rauhan turvaaminen
 • katastrofien ja konfliktien uhrien auttaminen.

EU:n talousarviosta EU:n ulkopuolisille maille annettavassa tuessa on kolme pääryhmää:

 • sellaiset kehitysmaat, joihin joillakin EU-mailla on vahvat historialliset siteet (erityisesti Afrikassa ja Karibian ja Tyynenmeren alueella)
 • naapurimaat – Itä-Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä
 • EU:hun liittymistä valmistelevat maat (ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat).

Esimerkkejä ohjelmista vuonna 2015:

Kuka hyötyy EU:n talousarviosta?

Noin 94 % talousarviovaroista käytetään EU-maissa tai muualla maailmassa toteutettavien konkreettisten toimien rahoittamiseen. Kaikki 508 miljoonaa EU-kansalaista hyötyvät EU:n talousarviosta jollain tavalla. Siitä tuetaan miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita, monia kaupunkeja, alueita ja kansalaisjärjestöjä.

Mikä on juoksevien kulujen osuus?

Noin 6 % talousarviosta käytetään erilaisiin juokseviin menoihin. Niitä ovat EU-toimielinten (kuten Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston) hallinnolliset menot, kuten kääntäjien ja tulkkien palkkaus, jotta tietoa on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Euroopan komissio, joka on suurin toimielin, vähentää henkilöstöään 1 % vuosittain. Samalla työaikaa on lisätty. Lopullisena tavoitteena on henkilöstön vähentäminen 5 %:lla.

Julkaisu

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top