European Union website, the official EU website

Talousarvio

EU:n vuotuinen talousarvio on 145 miljardia euroa (v. 2015). Vaikka summa on suuri, se on kuitenkin vain noin yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta bruttokansantuotteesta.

Talousarvion rajat asetetaan monivuotisessa rahoituskehyksessä Näytä edellisen linkin kieliversiot  Deutsch (de) English (en) français (fr) , jossa vahvistetaan vuotuiset enimmäismäärät, jotka EU voi käyttää politiikan eri aloilla tiettynä aikana (yleensä 7 vuotta).

EU:n talousarviota käytetään aloilla, joilla kannattaa yhdistää resursseja koko EU:n yhteiseksi eduksi. Näitä ovat esimerkiksi

 • EU-maiden välisten liikenne-, energia- ja viestintäyhteyksien parantaminen
 • ympäristönsuojelu EU:n laajuisesti
 • EU:n talouden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantaminen
 • eurooppalaisten tutkijoiden keskinäisen yhteistyön edistäminen.

EU:n talousarvio lukuina Näytä edellisen linkin kieliversiot  Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kuka päättää varojen käytöstä?

Vuotuisesta talousarviosta, jolle on monivuotisessa rahoituskehyksessä Näytä edellisen linkin kieliversiot  Deutsch (de) English (en) français (fr) asetettu yläraja, päätetään demokraattisesti:

 • Euroopan komissio tekee talousarvioehdotuksen.
 • EU-maiden hallitukset (joiden edustajat kokoontuvat EU:n neuvostossa) ja Euroopan parlamentin jäsenet päättävät ehdotuksen hyväksymisestä. Niiden hyväksymästä ehdotuksesta tulee seuraavan vuoden talousarvio.

Mitä tapahtuu budjettikauden jälkeen?

Mihin varat käytetään?

Suurin osa EU:n talousarviosta käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Huomattava osuus käytetään myös EU:n maatalouden ja maaseudun kehittämiseen.

Tärkeimmät menoerät (v. 2015)

46 %älykäs ja osallistava kasvu EU:ssa:

 • 34 % – EU:n alikehittyneiden alueiden ja muita heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien auttaminen
 • 12 % – eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn tehostaminen.

41 % – turvallisten elintarvikkeiden tuotanto, innovatiivinen maataloustuotanto sekä tehokas ja kestävä maan ja metsien käyttö.

Miten EU:n talousarvio jakautuu budjettikohdittain? (vuoden 2015 luvut)

EU:n alueella

Esimerkkejä ohjelmista ja niiden budjeteista vuonna 2015:

EU:n ulkopuolella

Koska EU on keskeinen kansainvälinen toimija, sillä on tiettyjä velvoitteita muita kohtaan. Sen tehtävänä on

 • sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen
 • rauhan turvaaminen
 • katastrofien ja konfliktien uhrien auttaminen.

EU:n talousarviosta EU:n ulkopuolisille maille annettavassa tuessa on kolme pääryhmää:

 • sellaiset kehitysmaat, joihin joillakin EU-mailla on vahvat historialliset siteet (erityisesti Afrikassa ja Karibian ja Tyynenmeren alueella)
 • naapurimaat – Itä-Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä
 • EU:hun liittymistä valmistelevat maat (ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat).

Esimerkkejä ohjelmista vuonna 2015:

Kuka hyötyy EU:n talousarviosta?

Noin 94 % talousarviovaroista käytetään EU-maissa tai muualla maailmassa toteutettavien konkreettisten toimien rahoittamiseen. Kaikki 508 miljoonaa EU-kansalaista hyötyvät EU:n talousarviosta jollain tavalla. Siitä tuetaan miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita, monia kaupunkeja, alueita ja kansalaisjärjestöjä.

Mikä on juoksevien kulujen osuus?

Noin 6 % talousarviosta käytetään erilaisiin juokseviin menoihin. Niitä ovat EU-toimielinten (kuten Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston) hallinnolliset menot, kuten kääntäjien ja tulkkien palkkaus, jotta tietoa on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Euroopan komissio, joka on suurin toimielin, vähentää henkilöstöään 1 % vuosittain. Samalla työaikaa on lisätty. Lopullisena tavoitteena on henkilöstön vähentäminen 5 %:lla.

Talousarvio

/european-union/file/talousarvio_fiTalousarvio

Talousarvio (1.28 MB)

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Ks. myös: 

EU:n toimielimet ja muut elimet

Rahoitusmahdollisuudet

Julkaisut, uutispalvelut ja tilastot

Lainsäädäntö