Europæiske Union

Budget

EU's årlige budget er på 145 mia. euro (tal for 2015) – et stort beløb på papiret, som dog kun udgør 1 % af den rigdom, EU-landene skaber hvert år.

Budgettet skal ligge inden for rammerne i det langsigtede budget. Heri fastlægges det årlige beløb, som EU kan bruge på forskellige politikområder i en bestemt periode (typisk 7 år).

EU's budget bruges på områder, hvor det er logisk at samle midlerne til gavn for Europa som helhed, f.eks.:

 • forbedring af transport-, energi- og kommunikationsforbindelser mellem EU-landene
 • beskyttelse af miljøet i EU som helhed
 • en mere globalt konkurrencedygtig europæisk økonomi
 • hjælp til europæiske videnskabsfolk og forskere, så de kan samarbejde på tværs af landegrænserne.

EU's budget i tal

Hvem beslutter, hvordan pengene skal bruges?

Med forbehold for de lofter, der er fastsat i det langsigtede budget, vedtages det årlige budget demokratisk på følgende måde:

Hvad sker der, når budgettet er brugt?

 • Kommissionen fortæller Europa-Parlamentet og Rådet, hvordan det blev brugt.
 • Den Europæiske Revisionsret undersøger også udgifterne..
 • Hvis pengene er blevet brugt efter reglerne, giver Europa-Parlamentet sin godkendelse.

Hvad bliver pengene brugt på?

Størstedelen af EU's budget går til vækst og job. En anden stor del går til landbrug og udvikling af landdistrikterne.

Største udgiftsområder (2015)

46 %intelligent og inklusiv vækst i EU, som fordeler sig på:

 • 34 % – hjælp til underudviklede EU-regioner og udsatte dele af samfundet
 • 12 % – større konkurrenceevne for Europas virksomheder.

41 % – sikre fødevarer, innovative landbrug samt effektiv og bæredygtig brug af jord og skove.

Hvordan fordeles EU-budgettet på de enkelte udgiftsområder? (tal for 2015)

Inden for EU

Nogle programmer og budgetter for 2015:

Uden for EU

Som en stor global aktør har EU visse forpligtelser over for resten af verden:

 • at fremme den økonomiske udvikling.
 • at bevare freden
 • at hjælpe katastrofe- og konfliktofre.

Lande uden for EU, der modtager støtte fra EU's budget, fordeler sig på tre grupper:

 • udviklingslande, som visse EU-lande har stærke historiske bånd til, især i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet).
 • Nabolande – i Østeuropa, Nordafrika og Mellemøsten.
 • Lande, der forbereder sig på at komme med i EU (kandidatlande eller mulige kandidatlande).

Eksempler på programmer i 2015:

Hvem er EU's budget til gavn for?

Omkring 94 % af budgettet finansierer virkelige aktiviteter på stedet i og uden for EU. Alle 508 millioner EU-borgere har på en eller anden måde glæde af budgettet. Det hjælper millioner af studerende, tusindvis af forskere og mange byer, regioner og ngo'er.

Hvor meget går til driftsudgifter?

Omkring 6 % af budgettet. Det omfatter administrative omkostninger for alle institutionerne (især Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet) og de oversættere og tolke, som gør information tilgængelig på alle de officielle EU-sprog.

Som en del af reformpakken nedskærer den største institution, Kommissionen, sit personale med 1 % om året. Samtidig har den sat arbejdstiden op. Til sidst skal antallet af medarbejdere være nedskåret med 5 %.

Publikation

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top