Uniunea Europeană

Audiovizual și mass-media

Audiovizual și mass-media

Ca și alte bunuri și servicii, producțiile mass-media audiovizuale - cinematografice, video și de televiziune - sunt reglementate de anumite norme europene care le garantează circulația liberă și echitabilă pe piața unică europeană, indiferent de modul de distribuție (canale TV tradiționale, video la cerere, internet etc.).

Acesta este obiectivul politicii UE privind audiovizualul și mass-media și mai ales al directivei serviciilor mass-media audiovizuale

De asemenea, UE investește 1, 4 miliarde de euro în sectoarele culturii și audiovizualului, prin intermediul programului „Europa creativă”.

Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale

Obiective

Directiva le cere statelor membre să-și coordoneze legislațiile naționale astfel încât:

 • să creeze condiții comparabile în toate țările pentru noile mass-media audiovizuale
 • să îi protejeze pe copii și pe consumatori
 • să garanteze pluralismul mijloacelor de informare în masă
 • să combată ura rasială și religioasă
 • să mențină diversitatea culturală
 • să asigure independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-media.

Metode

Fiecare țară este încurajată să respecte standarde minime în următoarele domenii:

 • publicitate - există reglementări și restricții pentru anumite produse (de ex., alcool, tutun, medicamente), iar publicitatea este limitată la maximum 12 minute pe oră
 • evenimente majore - manifestările importante, precum Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială la fotbal, trebuie să fie accesibile unui public cât mai numeros, nu doar celui abonat la canale de televiziune cu plată
 • protecția copiilor - programele cu caracter violent sau pornografic ar trebui difuzate la ore târzii din noapte sau accesul la acestea ar trebui limitat cu ajutorul mecanismelor de control parental
 • promovarea filmelor europene și a conținutului audiovizual european - pe canalele de televiziune, cel puțin jumătate din timpul de emisie ar trebui să fie consacrat filmelor și producțiilor TV europene.Serviciile video la cerere ar trebui să promoveze, de asemenea, producțiile europene.
 • accesibilitate - instituțiile mass-media ar trebui să le permită persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz accesul la conținuturilor lor audiovizuale. 

În 2013, Comisia a organizat o consultare publică privind implicațiile convergenței dintre televiziunea tradițională și internet. Rezultatele consultării au fost publicate, etapa următoare fiind evaluarea directivei în cadrul programului REFIT

Promovarea filmelor și a programelor europene

Directiva privind serviciile media audiovizuale promovează diversitatea culturală prin sprijinirea producției și difuzării de filme și alte tipuri de conținut audiovizual realizate în Europa:

 • posturile de radio și televiziune trebuie să aloce cel puțin jumătate din timpul lor de emisie filmelor și programelor europene (cu excepția știrilor, a evenimentelor sportive, a jocurilor, a publicității, a serviciilor de teletext și teleshopping)
 • serviciile de video la cerere ar trebui, de asemenea, să contribuie la promovarea creațiilor europene, alocând spațiu pentru conținutul european în cataloagele lor sau găsind alte modalități de promovare. 

La nivel internațional, UE este semnatară a Convenției UNESCO asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale și a obținut, din partea OMC, o derogare de la normele de liber schimb („excepția culturală”), care le permite țărilor UE să își limiteze importurile de produse culturale, precum filmele.

Serviciul public de radiodifuziune

Țările UE s-au angajat să sprijine serviciile publice de radiodifuziune.Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1999, a recunoscut că acestea răspund nevoilor democratice, sociale și culturale care nu pot fi acoperite de piață și că au un rol important în prevenirea dominării acestui sector de către unul sau mai mulți actori importanți.

Subvențiile guvernamentale acordate organismelor publice de radiodifuziune sunt, prin urmare, exceptate de la normele stricte ale UE privind ajutoarele de stat, cu condiția ca finanțarea să servească îndeplinirii obiectivelor de serviciu public și să nu dezavantajeze operatorii privați din domeniu.

Programul „Europa creativă”

Programul „Europa creativă”, cu o durată de 7 ani, își propune să consolideze sectoarele culturale și audiovizuale, oferind finanțare pentru cel puțin:

 • 250 000 de artiști și profesioniști din sectorul cultural
 • 2 000 de cinematografe
 • 800 de filme
 • 4 500 de traduceri literare.

De asemenea, va pune la dispoziția întreprinderilor mici active în acest domeniu suma de 750 de milioane de euro sub formă de garanții bancare.

Principalele obiective ale programului „Europa creativă” sunt:

 • promovarea diversității culturale și lingvistice a Europei
 • stimularea creșterii economice și a competitivității în sectoarele creației
 • sprijinirea sectoarelor culturii și creației pentru ca acestea să profite la maximum de tehnologiile digitale și să elaboreze noi modele comerciale
 • difuzarea operelor creative în rândul unei public cât mai numeros, în Europa și la nivel internațional.

Promovarea patrimoniului cinematografic european

UE dorește să conserve și să protejeze creațiile culturale de importanță majoră, inclusiv filmele. În acest scop, a emis o recomandare privind patrimoniul cinematografic european, prin care invită țările membre să colecteze, să catalogheze, să conserve și să restaureze filme de valoare.Astfel, generațiile viitoare vor putea să se bucure, la rândul lor, de aceste creații.

Back to top