Unjoni Ewrope

L-awdjoviżiv u l-midja

L-awdjoviżiv u l-midja

Bħall-oġġetti u s-servizzi l-oħra, il-midja awdjoviżiva - film, TV, vidjow - huma suġġetti għal ċerti regoli li japplikaw għall-UE kollha biex ikun żgurat li jistgħu jiċċirkolaw b'mod ħieles u ġust fis-suq uniku Ewropew, irrispettivament minn kif jitwasslu (TV tradizzjonali, vidjow-fuq-talba, internet, eċċ.).

Dan hu l-għan tal- politika awdjoviżiva u tal-midja tal-UE, u b'mod partikolari tad- direttiva tas-servizzi tal-midja awdjoviżivi.

L-UE qegħda wkoll tinvesti madwar €1.4 biljun fis-setturi awdjoviżivi u kulturali permezz tal- programm Ewropa Kreattiva.

Id-Direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi

Għanijiet

Id-direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi teħtieġ li l-pajjiżi tal-UE jikkoordinaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali ma' xulxin sabiex:

 • joħolqu kundizzjonijiet komparabbli fil-pajjiżi kollha għall-midja awdjoviżivi emerġenti
 • jipproteġu lit-tfal u lill-konsumaturi
 • jissalvagwardjaw il-pluraliżmu fil-midja
 • jiġġieldu l-mibegħda razzjali u dik reliġjuża
 • jikkonservaw id-diversità kulturali
 • jiżguraw li r-regolaturi tal-midja nazzjonali jibqgħu indipendenti.

Metodi

Kull pajjiż hu mħeġġeġ isegwi standards minimi għal dan li ġej:

 • Reklamar - hemm regoli u restrizzjonijiet għal ċertu prodotti (p.e.l-alkoħol, it-tabakk, il-mediċina) u mhux aktar minn 12-il minuta ta' riklami għal kull siegħa
 • Avvenimenti maġġuri - avvenimenti bħall-Olimpijadi jew it-Tazza tad-Dinja tal-futbol għandhom ikunu disponibbli għal udjenza kbira, u mhux jixxandru biss fuq l-istazzjonijiet tat-TV bi ħlas..
 • Protezzjoni tat-tfal - skedar tard billejl ta' programmi vjolenti jew pornografiċi, jew aċċess limitat permezz ta' apparat għall-kontroll mill-ġenituri.
 • Promozzjoni ta' films u kontenut awdjoviżiv Ewropej - tal-inqas nofs il-ħin tax-xandir fuq it-TV għandu jiġi allokat għall-films u l-programmi tat-televixin Ewropej.Is-servizzi ta' vidjow-fuq-talba għandhom jippromwovu x-xogħlijiet Ewropej.
 • Aċċessibilità - il-kumpaniji tal-midja għandhom jaraw li l-kontenut awdjoviżiv tagħhom ikun aċċessibbli għal nies bi problemi ta' viżta u ta' smigħ 

Fl-2013, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni pubblika dwar l-implikazzjonijiet tal- konverġenza bejn it-TV tradizzjonali u l-internet. Ir- reazzjonijiet minn din il-konsultazzjoni ġew ippubblikati u l-pass li jmiss hu li titwettaq evalwazzjoni REFIT tad-Direttiva. 

Promozzjoni ta' films u programmi Ewropej

Id-direttiva dwar is-servizzi tal-midja awdjoviżivi tippromwovi d-diversità kulturali billi tappoġġja l-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' films u kontenut awdjoviżiv ieħor Ewropej:

 • rekwiżit għax- xandara li jiddedikaw tal-inqas nofs il-ħin tax-xandir tagħhom għall-films u l-programmi Ewropej (esklużi l-aħbarijiet, l-avvenimenti sportivi, il-logħob, ir-reklamar u s-servizzi tat-teletext u telebejgħ).
 • is-servizzi ta' vidjow-fuq-talba wkoll għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' xogħlijiet Ewropej, permezz tal-allokazzjoni ta' spazju speċifiku għall-kontenut Ewropew f'katalgi jew b'mod ieħor jiġu promossi dawn ix-xogħlijiet. 

Fl- isfera internazzjonali, l-UE hi parti mill-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali u assigurat eżenzjoni mir-regoli ta’ kummerċ ħieles tad-WTO (l-“eżenzjoni kulturali”), li tintitola lill-pajjiżi tal-UE biex jillimitaw l-importazzjoni tal-oġġetti kulturali bħal films.

Ix-xandir ta’ servizz pubbliku

Il-membri tal-UE għandhom impenn lejn is-servizzi tax-xandir pubbliku - it-Trattat ta' Amsterdam tal-1999 jirrikonoxxi r-rwol tagħhom billi jipprovdi għall-bżonnijiet demokratiċi, soċjali u kulturali li ma jintlaħqux mis-suq, u billi jevita milli l-industrija tiġi ddominata minn xi attur wieħed kbir jew aktar.

Għalhekk, l-għotjiet tal-gvern għax-xandara pubbliċi huma eżentati mir-regoli stretti tal-UE dwar is-sussidji tal-Istat sakemm il-finanzjament jiġi użat għal għanijiet ta’ servizz pubbliku u ma jissarrafx fi żvantaġġ inġust għas-settur tax-xandara privati.

Il-programm Ewropa Kreattiva

Il-programm Ewropa Kreattiva li hu mifrux fuq 7 snin għandu l-għan li jsaħħaħ is-setturi kulturali u awdjoviżivi Ewropej billi jipprovdi finanzjament tal-inqas għal:

 • 250, 000 artist u professjonist kulturali
 • 2, 000 ċinema
 • 800 film
 • 4, 500 traduzzjoni ta' kotba.

Se jpoġġi wkoll sa €750 miljun disponibbli għal negozji żgħar fis-settur bħala self garantit mill-banek.

L-għanijiet prinċipali tal-programm Ewropa Kreattiva huma li:

 • jippromwovi d-diversità kulturali u lingwistika Ewropea
 • imexxi 'l quddiem it- tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fis-setturi kreattivi
 • jgħin lis-setturi kreattiv u kulturali sabiex jieħdu li jistgħu mit- teknoloġiji diġitali u jiżviluppaw mudelli ta' negozju ġodda
 • iwasslu x-xogħlijiet kreattivi quddiem udjenza usa' fl-Ewropa u fl-isfera internazzjonali

Salvagwardja tal-wirt Ewropew tal-films

L-UE trid tippreserva u tipproteġi xogħlijiet maġġuri ta' importanza kulturali - inklużi l- films. Sabiex tagħmel dan, ħarġet rakkomandazzjoni dwar il-wirt Ewropew tal-films, fejn staqsiet lill-pajjiżi tal-UE biex jiġbru, jikkatalogaw, jippreservaw u jirrestawraw il-films.Dan ifisser li l-ġenerazzjonijiet tal-futur ukoll ikunu jistgħu jgawdu dawn ix-xogħlijiet.

Back to top