Európai Unió

Audiovizuális és médiapolitika

Audiovizuális és médiapolitika

Az egyéb árukhoz és szolgáltatásokhoz hasonlóan az audiovizuális média – azaz a filmek, a televíziós műsorok és videók – esetében is bizonyos uniós szabályok garantálják, hogy ezek a termékek szabadon és méltányos feltételek mellett kerülhessenek forgalomba az egységes európai piacon, függetlenül terjesztési módjuktól (hagyományos televíziózás, lekérhető szolgáltatások, internet stb.).

Ezt a célt szolgálja az EU audiovizuális és médiapolitikája, ezen belül is az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv.

Emellett az EU a Kreatív Európa program révén 1, 4 milliárd eurót ruház be az audiovizuális és kulturális ágazat támogatásába.

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv

Célok

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv nemzeti jogszabályaik összehangolására kötelezi az uniós tagállamokat annak érdekében, hogy azok:

 • hasonló feltételeket teremtsenek az új audiovizuális médiaszolgáltatások számára minden országban;
 • gondoskodjanak a gyermekek és a fogyasztók védelméről;
 • védelmezzék a médiapluralizmust;
 • ne engedjenek teret a faji és vallási alapú gyűlöletnek;
 • megőrizzék a kulturális sokszínűséget;
 • biztosítsák a nemzeti médiaszabályozók függetlenségét.

Módszerek

Minden uniós országnak ajánlott betartania bizonyos minimumkövetelményeket a következő területeken:

 • Reklám- és promóciós tevékenységek – egyes termékekre (pl.alkohol- és dohánytermékek, gyógyszerek) konkrét szabályok és korlátozások vonatkoznak, a reklámidő pedig óránként 12 percben van maximálva.
 • Kiemelt események – a fontos eseményeket, például az olimpiai játékokat és a futball-világbajnokságot elérhetővé kell tenni a nagyközönség számára, hogy ne csak a fizetős csatornákon lehessen figyelemmel követni azokat.
 • A kiskorúak védelme – az erőszakos vagy pornográf műsorokat késő éjszaka szabad közvetíteni, vagy korlátozni kell a hozzáférést szülői felügyeleti eszközök segítségével.
 • Az európai filmek és audiovizuális tartalmak népszerűsítése – a műsoridőnek legalább a felét Európában készült filmek és televíziós műsorok számára kell fenntartani.A lekérhető szolgáltatásoknak szintén népszerűsíteniük kell az európai alkotásokat.
 • Fogyatékossággal élő személyek – a médiavállalkozásoknak audiovizuális tartalmaikat a látás- és hallássérült nézők számára is hozzáférhetővé kell tenniük. 

A Bizottság egy 2013-ban rendezett nyilvános konzultáció keretében megvizsgálta, milyen kérdéseket vet fel a hagyományos televíziózás és az internet közötti konvergencia tendenciája. A Bizottság közzétette a konzultáció eredményét. A következő feladatot most az irányelv ún. REFIT -értékelésének elvégzése jelenti, melynek keretében a jogszabály célravezetőségét és hatásosságát vizsgálják majd. 

Az európai filmek és műsorok népszerűsítése

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv a kulturális sokszínűség megóvása és előmozdítása érdekében több módon is támogatja az európai filmek és egyéb audiovizuális tartalmak előállítását és terjesztését:

 • Előírja a műsorszolgáltatók számára, hogy a műsoridőnek legalább a felét Európában készült filmek és televíziós műsorok számára tartsák fent (a hírműsorok, sportközvetítések, játékok, hirdetések, illetve a teletext- és teleshopping-szolgáltatások nem számíthatók bele a fenntartott műsoridőbe).
 • A lekérhető szolgáltatásoknak is szerepet kell játszaniuk az európai alkotások népszerűsítésében – a szolgáltatóknak külön helyet tartva fent az európai tartalmak számára a katalógusokban, vagy egyéb kell népszerűsíteniük ezeket az alkotásokat. 

Nemzetközi szerepvállalás: az EU aláírta a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményt, és elérte, hogy mentességet kapjon a kultúra területén a WTO szabadkereskedelmi szabályai alól (a „kulturális kivétel” elve), ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozzák a filmek és más kulturális termékek behozatalát.

Közszolgálati műsorszolgáltatás

Az EU tagországai elkötelezték magukat a közszolgálati műsorszolgáltatás mellett.Az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződés megerősíti, hogy a közcélú műsorszolgáltatásnak nagy szerepe van a – piaci alapon nem biztosítható – demokratikus, társadalmi és kulturális szükségletek kielégítésében, és a médiapluralizmus megőrzésében.

A közszolgálati műsorszolgáltatóknak nyújtott támogatások ezért mentesülnek az állami támogatásokra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól – feltéve, hogy e támogatások közszolgálati célokat szolgálnak, és nem juttatják tisztességtelen előnyhöz a közszolgálati szereplőket a magánkézben lévő műsorszolgáltatókkal szemben.

Kreatív Európa program

A 7 éves időszakra szóló Kreatív Európa program célja Európa kulturális és kreatív ágazatainak megerősítése.A program keretében legalább:

 • 250 000 művész és kulturális szakember,
 • 2000 filmszínház,
 • 800 film és
 • 4500 műfordítás részesül uniós támogatásban.

A program bankhitel-garanciát is biztosít az ágazatban működő kisvállalkozások számára.Ennek összege a 750 millió eurót is elérheti.

A Kreatív Európa program fő céljai:

 • Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének népszerűsítése;
 • a gazdasági növekedés és versenyképesség ösztönzése a kreatív ágazatokban;
 • a kreatív és kulturális ágazatok támogatása a digitális technológiák által kínált lehetőségek kiaknázásában és új üzleti modellek kialakításában;
 • a kreatív alkotások szélesebb európai és nemzetközi közönséghez történő eljuttatása.

Európa filmművészeti örökségének ápolása

Az EU arra törekszik, hogy a kultúrtörténeti jelentőségű – egyebek között filmművészeti – alkotásokat megóvja és megőrizze az utókor számára.E törekvés jegyében ajánlást intézett a tagállamokhoz, melyben Európa mozgóképörökségének módszeres összegyűjtését, katalogizálását, megőrzését és helyreállítását szorgalmazza, hogy ezek az alkotások a jövő generációk számára is fennmaradjanak.

Back to top