Europska unija

Audiovizualno područje i mediji

Audiovizualno područje i mediji

Za audiovizualne medije (film, televizija, video), kao i za svu drugu robu i usluge, vrijede određena pravila EU-a kako bi se osiguralo njihovo slobodno i pošteno kretanje na jedinstvenom europskom tržištu bez obzira na način odašiljanja (tradicionalna televizija, video na zahtjev, internet i dr.).

To je cilj audiovizualne i medijske politike EU-a, osobito Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama.

Osim toga, EU svojim programom Kreativna Europa u sektor audiovizualnih medija i kulture ulaže 1, 4 milijarde EUR.

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama

Ciljevi

Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama od država članica zahtijeva se usklađenost nacionalnih zakonodavstava radi sljedećih ciljeva:

 • stvaranje usporedivih uvjeta za nove audiovizualne medije u svim državama članicama
 • zaštita djece i potrošača
 • zaštita medijskog pluralizma
 • borba protiv rasne i vjerske mržnje
 • očuvanje kulturne raznolikosti
 • osiguranje neovisnosti nacionalnih regulatornih tijela u području medija.

Metode

Sve države članice potiču se na poštovanje minimalnih standarda u sljedećim područjima:

 • oglašivanje – pravila i ograničenja za određene proizvode (npr.alkoholna pića, duhanske proizvode, lijekove) te najviše 12 minuta oglašivanja po satu
 • važna događanja – događanja kao što su olimpijske igre ili svjetsko nogometno prvenstvo moraju biti dostupna široj publici (ne samo putem televizijskih kanala koji se plaćaju)
 • zaštita djece – uvrštavanje u program emisija nasilnog i pornografskog sadržaja kasno navečer ili ograničavanje pristupa s pomoću roditeljskog nadzora
 • promicanje europskih filmova i audiovizualnog sadržaja – najmanje polovinu vremena emitiranja treba namijeniti europskim filmovima i televizijskim programima; promicanje europske produkcije uslugom videa na zahtjev
 • dostupnost – društva za medije trebala bi osigurati dostupnost svojih audiovizualnih sadržaja osobama oštećenog vida i sluha 

Na javnom savjetovanju 2013.Komisija je održala javno savjetovanje o učinku približavanja tradicionalne televizije i interneta. Povratne su informacije o savjetovanju objavljene, a sljedeći je korak ocjena Direktive u okviru programa REFIT

Promicanje europskih filmova i programa

Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama promiče se kulturna raznolikost podupiranjem produkcije i distribucije europskih filmova i drugih audiovizualnih sadržaja:

 • od nakladnika se zahtijeva da najmanje polovinu vremena emitiranja namijene europskim filmovima i programima (ne uključujući vijesti, sportska događanja, igre, oglašivanje, teletekst i televizijsku prodaju)
 • promicanju europske produkcije tako da joj se posveti određen dio u katalozima ili da se na drugi način osigura njezino promicanje treba se pridonijeti i uslugama videa na zahtjev

Na međunarodnoj razini EU je, kao potpisnik UNESCO-ove Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja, osigurao izuzeće od pravila Svjetske trgovinske organizacije o slobodnoj trgovini („kulturna iznimka”), kojim se državama članicama omogućuje ograničenje uvoza kulturnih proizvoda, primjerice filmova.

Javna radiodifuzija

Države članice podupiru usluge javne radiodifuzije – Ugovorom iz Amsterdama iz 1999.priznata je važnost javne radiodifuzije u ispunjenju demokratskih, društvenih i kulturnih potreba (koje se ne ispunjuju na tržištu) te sprečavanju dominacije jednog ili više velikih sudionika u sektoru.

Zbog toga je državna potpora javnim televizijskim nakladnicima izuzeta od strogih pravila EU-a o državnim subvencijama, ali uz uvjet da se sredstva upotrijebe za obavljanje javnih usluga te da privatni televizijski nakladnici nisu nepošteno stavljeni u nepovoljan položaj.

Program Kreativna Europa

Cilj sedmogodišnjeg programa Kreativna Europa jest jačanje europskih kulturnih i audiovizualnih sektora osiguravanjem sredstava za najmanje:

 • 250 000 umjetnika i kulturnih djelatnika
 • 2000 kinematografa
 • 800 filmova
 • 4500 književnih prijevoda.

Malim poduzećima u tom sektoru omogućit će se pristup zajamčenim bankovnim zajmovima u vrijednosti do 750 milijuna EUR.

Glavni ciljevi programa Kreativna Europa:

 • promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti
 • poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti u kreativnim sektorima
 • pomoć umjetničkim i kreativnim sektorima u optimalnom korištenju digitalnim tehnologijama i razvijanju novih poslovnih modela
 • približavanje kreativnih djela široj publici u Europi i svijetu

Zaštita europske filmske baštine

EU želi očuvati i zaštititi važna kulturna djela, uključujući filmska djela. U tu svrhu EU je objavio preporuku o europskoj filmskoj baštini kojom je države članice pozvao na prikupljanje, katalogiziranje, očuvanje i restauriranje filmskih djela kako bi i budući naraštaji mogli u njima uživati.

Back to top