Ευρωπαϊκή Ένωση

Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Όπως και στην περίπτωση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι και τα οπτικοακουστικά μέσα - κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο, ραδιόφωνο - υπόκεινται σε ορισμένους πανευρωπαϊκούς κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα σχετικά προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής τους (παραδοσιακή τηλεόραση, βίντεο κατά παραγγελία, ίντερνετ κ.λπ.).

Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής της ΕΕ για τον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα επικοινωνίας, και πιο συγκεκριμένα της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Επίσης, η ΕΕ επενδύει 1, 4 δισ.ευρώ στον οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα μέσω του προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη".

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Στόχοι

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ορίζει ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συντονίζουν την εθνική τους νομοθεσία, ώστε:

 • να δημιουργούν παρόμοιες συνθήκες σε όλες τις χώρες για τα νεοεμφανιζόμενα οπτικοακουστικά μέσα
 • να προστατεύουν τα παιδιά και τους καταναλωτές
 • να εξασφαλίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης
 • να καταπολεμούν το φυλετικό και θρησκευτικό μίσος
 • να διατηρούν την πολιτισμική πολυμορφία
 • να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των μέσων επικοινωνίας.

Μέθοδοι

Κάθε χώρα καλείται να υιοθετήσει ορισμένα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τα εξής:

 • Διαφήμιση - βασικοί κανόνες, ειδικοί κανόνες και περιορισμοί για ορισμένα προϊόντα (π.χ.αλκοόλ, καπνός και φάρμακα) και περιορισμός σε 12 λεπτά διαφημιστικού χρόνου ανά ώρα
 • Σημαντικές εκδηλώσεις - όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρέπει να είναι προσιτές στο ευρύ κοινό, και όχι μόνο μέσω τηλεοπτικών συνδρομητικών καναλιών
 • Προστασία παιδιών - μετάδοση βίαιων ή πορνογραφικών προγραμμάτων αργά τη νύχτα ή περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιου είδους προγράμματα χάρη σε συσκευές που ελέγχονται από τους γονείς.
 • Προώθηση ευρωπαϊκών ταινιών και ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου - ο μισός τουλάχιστον τηλεοπτικός χρόνος πρέπει να καλύπτεται από ευρωπαϊκές ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα.Οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία πρέπει επίσης να προωθούν ευρωπαϊκά έργα.
 • Προσβασιμότητα - οι εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να μεριμνούν ώστε το οπτικοακουστικό τους πρόγραμμα να είναι προσιτό σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε επίσης διαβούλευση το 2013 για την εκτίμηση του αντικτύπου που θα είχε στην Ευ σύγκλιση μεταξύ παραδοσιακής τηλεόρασης και διαδικτύου. Οι απαντήσεις σε αυτή τη διαβούλευση δημοσιεύθηκαν και το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση της οδηγίας στο πλαίσιο του REFIT.

Προώθηση των ευρωπαϊκών ταινιών και προγραμμάτων

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προωθεί την πλήρη πολιτιστική πολυμορφία στηρίζοντας την παραγωγή και διανομή ευρωπαϊκών ταινιών και άλλων μορφών οπτικοακουστικού περιεχομένου:

 • οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να αφιερώνουν τουλάχιστον τον μισό χρόνο μετάδοσης σε ευρωπαϊκές ταινίες και προγράμματα (εκτός από ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, παιχνίδια, διαφημίσεις, υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας και τηλεπώλησης).
 • Οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, διαθέτοντας συγκεκριμένο χώρο για ευρωπαϊκό περιεχόμενο στο πρόγραμμά τους ή προωθώντας με άλλον τρόπο τα έργα αυτά. 

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και έχει εξασφαλίσει εξαίρεση από τους κανόνες ελεύθερου εμπορίου του ΠΟΕ ("πολιτιστική εξαίρεση"), η οποία επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να θέτουν όρια στις εισαγωγές πολιτιστικών προϊόντων, όπως ταινίες.

Δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευθεί για τη λειτουργία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών: η συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) αναγνώρισε ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες ικανοποιούν δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά, ενώ παράλληλα αποτρέπουν την απόλυτη κυριαρχία ενός ή λίγων ισχυρών παραγόντων στον κλάδο.

Για τον λόγο αυτό, οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εξαιρούνται από τους αυστηρούς κανόνες για τις κρατικές επιδοτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν θέτει σε μειονεκτική θέση τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

Το 7ετές πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αποσκοπεί στην ανάπτυξη του χώρου του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας χρηματοδότηση για τουλάχιστον:

 • 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού
 • 2.000 κινηματογράφους
 • 800 ταινίες
 • 4.500 μεταφράσεις βιβλίων.

Θα δώσει επίσης στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου τη δυνατότητα πρόσβασης σε εγγυημένα τραπεζικά δάνεια μέχρι και 750 εκατ.ευρώ.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι οι εξής:

 • προώθηση του πολιτιστικού και γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης
 • τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της δημιουργίας
 • διευκόλυνση των κλάδων των τεχνών και της δημιουργίας να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες και να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα
 • προβολή των δημιουργικών έργων σε ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη και διεθνώς.

Διαφύλαξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς

Η ΕΕ θέλει να διατηρήσει και να προστατεύσει τα έργα μείζονος πολιτιστικής σημασίας, περιλαμβανομένων των κινηματογραφικών έργων. Για τον σκοπό αυτό, εξέδωσε σύσταση προς τις χώρες της ΕΕ, με την οποία ζητά τη συλλογή, καταλογοποίηση, διατήρηση και αποκατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στον χώρο του κινηματογράφου, ώστε να μπορεί να μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές.

Back to top