Europese Unie

Landbouw

Het landbouwbeleid van de EU, officieel het "gemeenschappelijk landbouwbeleid", heeft vele doelen:

 • het helpt boeren voldoende voedsel voor heel Europa te produceren
 • het zorgt ervoor dat dit voedsel veilig is (o.a. door traceerbaarheid)
 • het beschermt boeren tegen al te grote prijsschommelingen en marktcrises
 • het helpt boeren te investeren in het moderniseren van hun bedrijf
 • het ondersteunt leefbare plattelandsgemeenschappen met economische diversiteit
 • het creëert en behoudt banen in de voedingsindustrie
 • het beschermt het milieu en dierenwelzijn

Veranderingen in het landbouwbeleid

Het Europese landbouwbeleid is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Daardoor konden boeren beter inspelen op nieuwe uitdagingen en veranderende vraag van de markt. Door de opeenvolgende hervormingen baseren boeren hun productie nu op de marktvraag, niet op besluiten die in Brussel worden genomen.

Door de laatste hervorming in 2013 is de aandacht verschoven naar:

 • groenere landbouwmethoden
 • onderzoek en het verspreiden van kennis
 • een eerlijker steunstelsel voor de boeren
 • een sterkere positie voor de boeren in de voedselketen

Andere aandachtspunten zijn:

 • door middel van EU-kwaliteitskeurmerken voor voedingswaren consumenten helpen om in de winkel de juiste keuze te maken. Die keurmerken wijzen op de geografische oorsprong of het gebruik van traditionele of biologische ingrediënten of methodes, en maken de Europese landbouwproducten ook concurrerender op de internationale markt
 • het stimuleren van innovatie in de landbouw en de voedingsindustrie (met de hulp van EU-onderzoeksprojecten) om de productiviteit te verhogen en de milieueffecten terug te dringen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door energie te winnen uit afval- en bijproducten
 • het bevorderen van eerlijke handel met ontwikkelingslanden door de EU-exportsubsidies voor landbouwproducten te verlagen en het voor ontwikkelingslanden makkelijker te maken hun producten in de EU te verkopen.

Nieuwe uitdagingen

De wereldwijde voedselproductie moet voor 2050 verdubbelen omdat de wereldbevolking groeit en welvarender consumenten meer vlees gaan eten. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit.

De EU geeft boeren advies over investeringen en innovatie om deze uitdagingen aan te kunnen.

Financiering voor Europese boeren

Landbouw is een beleidsterrein waarvoor de EU-landen de verantwoordelijkheid volledig hebben gebundeld, en dat geldt ook voor een groot deel van de bijbehorende overheidsmiddelen. Het landbouwbeleid en de financiële steun voor boeren wordt dus niet meer door elk land afzonderlijk geregeld, maar door de EU.

Het aandeel van de landbouwuitgaven in de EU-begroting is sterk gedaald, van bijna 70% in de jaren 70 tot zo'n 38% tegenwoordig. Dit is zowel een gevolg van de uitbreiding van de taken van de EU als van kostenbesparende hervormingen. Sinds 2004 zijn er bijvoorbeeld 13 nieuwe EU-landen bijgekomen, zonder dat de landbouwuitgaven zijn gestegen.

Landbouw

Tekst bijgewerkt in september 2016

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top