Unjoni Ewrope

Agrikoltura

Il-politika agrikola tal-UE – il-politika agrikola komuni – isservi bosta għanijiet:

 • tgħin lill-bdiewa jipproduċu kwantitajiet suffiċjenti ta' ikel għall-Ewropa
 • tiżgura li l-ikel ikun sikur (pereżempju permezz ta' traċċabilità)
 • tipproteġi lill-bdiewa minn wisq volatilità fil-prezzijiet u minn kriżijiet fis-suq
 • tgħinhom jinvestu fl-immodernizzar tal-irziezet tagħhom
 • issostni komunitajiet rurali vijabbli, b'ekonomiji diversi
 • toħloq u tmantni l-impjiegi fl-industrija tal-ikel
 • tipproteġi l-ambjent u l-benessri tal-annimali.

Bidliet fil-politika agrikola

Il-politika agrikola tal-UE evolviet b’mod konsiderevoli f’dawn l-aħħar għexieren ta’ snin biex tgħin lill-bdiewa fi sfidi ġodda u wkoll bħala reazzjoni għat-tibdil ta’ attitudnijiet pubbliċi. Wara bosta riformi l-bdiewa issa jibbażaw id-deċiżjonijiet ta' produzzjoni tagħhom fuq id-domanda tas-suq, u mhux fuq deċiżjonijiet meħuda fi Brussell.

L-aktar riformi reċenti, fl-2013, dawru l-attenzjoni lejn:

 • prattiki ta’ biedja favur l-ambjent
 • riċerka u tixrid tal-għarfien
 • sistema ta’ appoġġ aktar ġusta għall-bdiewa
 • pożizzjoni aktar b’saħħitha għall-bdiewa fil-katina alimentari.

Aspetti importanti oħrajn huma:

 • għajnuna għall-konsumaturi biex jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel tagħhom, permezz ta’ skemi tal-UE tal-ittekkettar tal-kwalità. Dawn it-tikketti li jindikaw minn fejn joriġina l-ikel, l-ingredjenti jew il-metodi tradizzjonali li ntużaw (inkluża l-biedja organika), jgħinu wkoll biex il-prodotti agrikoli tal-UE jkunu kompetittivi fis-swieq dinjin
 • billi jippromwovu l-innovazzjoni fil-biedja u l-ipproċessar tal-ikel (bl-għajnuna tal-proġetti ta’ riċerka tal-UE) biex iżżid il-produttività u tnaqqas l-impatti ambjentali, eż. bl-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ wċuħ tar-raba’ u prodotti tal-iskart biex jipproduċu l-enerġija
 • tħeġġeġ relazzjonijiet ta' kummerċ ġust ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw – bis-sospensjoni ta' sussidji tal-esportazzjoni għall-prodotti tal-biedja u billi tagħmilha eħfef għal pajjiżi li qed jiżviluppaw li jesportaw il-prodotti tagħhom lejn l-UE.

L-isfidi tal-futur

Il-produzzjoni dinjija tal-ikel teħtieġ tirdoppja sal-2050 biex tlaħħaq maż-żieda fil-popolazzjoni u konsumaturi aktar għonja li jieklu aktar laħam, filwaqt li fl-istess ħin tindirizza l-impatt tat-tibdil fil-klima (it-telf tal-bijodiversità, id-deterjorament tal-ħamrija u l-kwalità tal-ilma).

Il-politika tagħna hi li nagħtu lil-bdiewa parir dwar l-investiment u l-innovazzjoni, biex ngħinuhom b'dan.

Finanzjament tal-agrikoltura Ewropea

L-agrikoltura hija qasam ta’ politika fejn il-gvernijiet tal-UE qablu li jaqsmu r-responsabbiltà bis-sħiħ – flimkien mal-finanzjament meħtieġ. Għalhekk minflok ma jiġi indirizzat appoġġ politiku u finanzjarju minn kull pajjiż individwali, dawn huma r-responsabbiltà tal-UE kollha kemm hi.

Bħala sehem mill-baġit tal-UE, l-infiq fuq l-irziezet naqas f'daqqa mill-quċċata tiegħu ta' kważi 70% fis-snin sebgħin għal madwar 38% illum. Dan jirrifletti kemm espansjoni tar-responsabbiltajiet l-oħra tal-UE kif ukoll l-iffrankar tal-flus bis-saħħa tar-riformi. Mill-2004 'l hawn, pereżempju, l-UE tat merħba lil 13-il pajjiż membru ġdid mingħajr żieda fl-infiq fuq il-biedja.

Agrikoltura

Manuskritt aġġornat f’Dicembru 2016

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top