Europæiske Union

Landbrug

EU's landbrugspolitik – den fælles landbrugspolitik – har mange formål:

 • den hjælper landmændene med at producere tilstrækkeligt med madvarer til Europa
 • den sørger for, at madvarerne er sikre (f.eks. gennem sporbarhed )
 • den beskytter landmændene mod voldsomme prisudsving og kriser på markedet
 • den hjælper dem med at investere i modernisering af deres gårde
 • den støtter levedygtige landdistrikter med diversificerede økonomier
 • den skaber og bevarer job i fødevareindustrien
 • den beskytter miljøet og dyrevelfærden

Ændringer i landbrugspolitikken

EU's landbrugspolitik har gennemgået en stor udvikling i de seneste årtier for at hjælpe landmændene med at klare nye udfordringer og reagere på holdningsændringer i offentligheden. En række reformer har medført, at landmændene nu bygger deres produktionsbeslutninger på efterspørgslen på markedet frem for på beslutninger truffet i Bruxelles.

Den seneste reform fra 2013 har sat fokus på:

 • grønnere landbrugsmetoder
 • forskning og videndeling
 • et mere retfærdigt støttesystem for landmændene
 • en stærkere position for landmænd i fødevarekæden.

Andre vigtige aspekter omfatter at:

 • hjælpe forbrugerne med at træffe kvalificerede valg, når de køber mad, gennem EU-kvalitetsmærkningsordninger . Disse mærker, der angiver geografisk oprindelse og anvendelse af traditionelle ingredienser eller metoder (herunder økologisk fremstilling), hjælper også med at gøre europæiske landbrugsprodukter konkurrencedygtige på verdensmarkedet
 • styrke innovationen i landbrug og fødevarefremstilling (med støtte fra EU-forskningsprogrammer) for at øge produktiviteten og mindske miljøpåvirkninger, f.eks. ved at anvende bi- og affaldsprodukter af afgrøder til at fremstille energi
 • støtte fairtrade-forbindelser med udviklingslandene – ved at mindske EU's landbrugseksportstøtte, så udviklingslandene bedre kan eksportere deres produkter til EU.

Fremtidige udfordringer

Verdens produktion af fødevarer skal fordobles inden 2050 for at sikre mad til en voksende befolkning og rigere forbrugere, der spiser mere kød, og samtidig tackle konsekvenserne af klimaforandringerne (tab af biodiversitet, forringelse af jordbundsforhold og vandkvalitet).

Det er vores politik at give landmændene råd om investeringer og innovation for at hjælpe dem med denne opgave.

Finansiering af europæisk landbrug

Landbrug er et politikområde, hvor EU-landene er blevet enige om at dele ansvaret fuldt ud – og finansiere de nødvendige udgifter med offentlige midler. Så frem for at hvert enkelt land fører sin egen politik og yder sin egen økonomiske støtte, er dette et ansvar for det samlede EU.

Landbrugsudgifternes andel af EU's budget er faldet brat fra rekorden i 1970'erne på næsten 70 % til omkring 38 % i dag . Det beror på, at EU's andre ansvarsområder er vokset, og at man gennem reformer har mindsket udgifterne . Siden 2004 har EU f.eks. taget imod 13 nye medlemslande uden at øge landbrugsudgifterne.

Landbrug

Manuskript ajourført i december 2016

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top