Ευρωπαϊκή Ένωση

Ζωή και επιχειρήσεις στην ΕΕ

Ζωή και επιχειρήσεις στην ΕΕ

Ζωή, εργασία, ταξίδια στην ΕΕ

Πληροφορίες και νομικές συμβουλές σχετικά με το δικαιώμα σας  να ζείτε, να εργάζεστε, να ταξιδεύετε και να σπουδάζετε στο εξωτερικό, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτές.

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ

Αναζητάτε συμβουλές για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό εντός ή εκτός της ΕΕ; Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη φορολογία, την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, τη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων και άλλα θέματα.

Back to top