Европейски съюз

Живот и бизнес в ЕС

Живот и бизнес в ЕС

Живот, работа, пътуване в ЕС

Информация и правни съвети за правата ви, когато живеете, работите, пътувате и учите в чужбина, включително за достъпа до здравни грижи и потребителските ви права.

Бизнес в ЕС

Търсите съвет как да развивате бизнес в чужбина - във или извън ЕС? В този раздел се предоставя информация за данъци, внос и износ на стоки и финансова помощ за предприятия, както и по други теми.

Back to top