Europeiska Unionen

EU-lagstiftning

EU-lagstiftning

EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU-verksamhet.

Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer.

Back to top