Evropska unija

Pravo EU

Pravo EU

Zakonodajo EU delimo na primarno in sekundarno. Vsi ukrepi EU temeljijo na pogodbah (primarni zakonodaji) in osnovnih pravilih.

Sekundarna zakonodaja, ki vključuje uredbe, direktive in sklepe, izhaja iz načel in ciljev, zapisanih v pogodbah.

Back to top