Evropska unija

Pravo EU

Pravni red EU zajema primarno in sekundarno zakonodajo. Vsi ukrepi EU temeljijo na pogodbah (primarni zakonodaji).

Sekundarna zakonodaja, ki vključuje uredbe, direktive in sklepe, izhaja iz načel in ciljev, zapisanih v pogodbah.

Back to top