Európska únia

Právo EÚ

Právne predpisy EÚ sa delia na primárne a sekundárne právo. Zmluvy (primárne právo) predstavujú základné pravidlá pre všetky činnosti EÚ.

Sekundárne právo – kam patria nariadenia, smernice a rozhodnutia, je založené na zásadách a cieľoch ustanovených v zmluvách.

Back to top