European Union website, the official EU website

Dreptul UE

Dreptul european este format din legislaţia primară şi cea secundară. Tratatele (legislaţia primară) reprezintă normele care stau la baza tuturor acţiunilor Uniunii.

Legislaţia secundară, care include regulamentele, directivele şi deciziile, derivă din principiile şi obiectivele stabilite prin tratate.

Cum se iau deciziile la nivel european

Procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE este cunoscută sub numele de procedură legislativă ordinară (denumită anterior codecizie). Aceasta înseamnă că Parlamentul European, ai cărui membri sunt aleşi prin vot direct, trebuie să aprobe legislaţia UE împreună cu Consiliul (care reprezintă guvernele celor 28 de state membre). Comisia elaborează şi implementează legislaţia europeană.

Tratatele UE

Uniunea Europeană se bazează pe norme de drept. Aceasta înseamnă că orice măsură luată de UE derivă din tratatele care au fost aprobate în mod voluntar şi democratic de toate ţările membre.

Tratatul de la Lisabona a extins numărul domeniilor politice cărora li se aplică procedura legislativă ordinară. De asemenea, Parlamentul European poate bloca mai uşor o propunere legislativă dacă nu este de acord cu poziţia adoptată de Consiliu.

Regulamente, directive şi alte acte legislative

Obiectivele stabilite în tratate sunt realizate prin intermediul mai multor tipuri de acte legislative. Aceste acte legislative includ regulamente, directive, recomandări şi avize. Unele au caracter obligatoriu, altele nu. Unele li se aplică tuturor ţărilor, altele doar unora dintre ele.

Aplicarea dreptului UE

Dreptul european acordă drepturi şi impune obligaţii nu doar statelor membre, ci şi cetăţenilor şi întreprinderilor care sunt vizaţi direct de anumite norme. Face parte integrantă din sistemul juridic al statelor membre care răspund, în primul rând, de aplicarea corectă a acestor reglementări. Prin urmare, sunteţi îndreptăţit să vă aşteptaţi ca autorităţile naţionale de pe tot teritoriul Uniunii Europene să aplice corect drepturile care vă revin în calitate de cetăţeni europeni.

Legislaţie

Legislaţia UE este formată din:

  • Tratatele fondatoare, care au instituit Uniunea Europeană şi reglementează modul de funcţionare a acesteia
  • Regulamentele, directivele şi deciziile UE, care au efect direct sau indirect asupra statelor membre.

Consultare jurisprudenţă

Jurisprudenţa UE este formată din hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care interpretează legislaţia UE.

Implicaţi-vă în elaborarea politicilor europene

Doriţi să contribuiţi la elaborarea politicilor europene? Aveţi mai multe opţiuni: iniţiativa cetăţenească europeană, consultări publice, petiţii către parlamentul european, registrul de transparenţă, notificări și registrul de transparență, plângeri oficiale.