Uniunea Europeană

Dreptul UE

Dreptul european este format din legislaţia primară şi cea secundară. Tratatele (legislaţia primară) reprezintă normele care stau la baza tuturor acţiunilor Uniunii.

Legislaţia secundară, care include regulamentele, directivele şi deciziile, derivă din principiile şi obiectivele stabilite prin tratate.

Back to top