Unia Europejska

Prawo UE

Prawo UE

Prawo UE dzieli się na pierwotne i wtórne. Traktaty (prawo pierwotne) stanowią podstawę i główne zasady wszystkich działań UE

Prawo wtórne – które obejmuje rozporządzenia, dyrektywy i decyzje – ma charakter pochodny w stosunku do zasad i celów wyznaczonych w traktatach.

Back to top