Europese Unie

EU-recht

EU-recht

Het EU-recht bestaat uit "primair" en "secundair" recht. De verdragen (primair recht) bevatten de basis- of grondregels voor alle EU-activiteiten.

De EU-wetgeving (secundair recht) is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen van de verdragen. De EU-wetgeving bestaat onder meer uit verordeningen, richtlijnen en besluiten.

Back to top