Europese Unie

EU-recht

In de EU-wetgeving is er een verschil tussen "primaire" en "secundaire" wetgeving. De verdragen (primaire wetgeving) bevatten de basis- of grondregels voor alle EU-activiteiten.

De secundaire wetgeving – verordeningen, richtlijnen en besluiten – is gebaseerd op de uitgangspunten en doelstellingen van de verdragen.

Back to top