Unjoni Ewropea

Liġi tal-UE

Liġi tal-UE

Il-leġiżlazzjoni tal-UE hija diviża f’leġiżlazzjoni primarja u sekondarja. It-trattati (il-leġiżlazzjoni primarja) huma l-bażi jew ir-regoli bażiċi għall-azzjoni kollha tal-UE.

Il-leġiżlazzjoni sekondarja – li tinkludi r-regolamenti, id-direttivi u d-deċiżjonijiet – ġejja mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-trattati.

Back to top