Unjoni Ewrope

Liġi tal-UE

Il-liġi tal-UE hi maqsuma f'leġiżlazzjoni "primarja" u "sekondarja". It-Trattati (leġiżlazzjoni primarja) huma l-bażi jew ir-regoli bażiċi għall-azzjoni kollha tal-UE.

Il-leġiżlazzjoni sekondarja – li tinkludi r-regolamenti, id-direttivi u d-deċiżjonijiet – ġejja mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-trattati.

Back to top