Eiropas Savienība

ES tiesības

ES tiesību aktus iedala primārajos un sekundārajos. Visa ES darbība pamatojas uz līgumiem, proti, primārajiem tiesību aktiem. Tie ir svarīgākie noteikumi.

Savukārt sekundārie tiesību akti, tostarp regulas, direktīvas un lēmumi, ir izstrādāti atbilstīgi līgumos noteiktajiem principiem un mērķiem.

Back to top