Eiropas Savienība

ES tiesības

ES tiesības

ES tiesību akti iedalās primārajos un sekundārajos. Līgumi (primārie tiesību akti) ir visu ES darbību pamatnoteikumi.

Savukārt sekundārie tiesību akti, tostarp regulas, direktīvas un lēmumi, ir izstrādāti atbilstīgi līgumos noteiktajiem principiem un mērķiem.

Back to top