Europos Sąjunga

ES teisė

ES teisė

ES teisę sudaro pirminės ir antrinės teisės aktai. Pirminės teisės aktai – Sutartys – yra taisyklės, kuriomis grindžiama visa ES veikla.

Antrinės teisės aktai – reglamentai, direktyvos ir sprendimai – yra parengti remiantis Sutarčių principais ir tikslais.

Back to top