Európai Unió

Uniós jog

Az uniós jog „elsődleges” és „másodlagos” joganyagból áll. A szerződések (elsődleges jog) képezik az összes uniós intézkedés alapját.

A másodlagos jog (pl. rendeletek, irányelvek és határozatok) a szerződésekben megfogalmazott elvekre és célkitűzésekre épül.

Back to top