European Union website, the official EU website

Uniós jog

Az uniós jog „elsődleges” és „másodlagos” joganyagból áll. A szerződések (elsődleges jog) képezik az összes uniós intézkedés alapját.

A másodlagos jog (pl. rendeletek, irányelvek és határozatok) a szerződésekben megfogalmazott elvekre és célkitűzésekre épül.

Az uniós döntéshozatal

Az EU általános szabály szerint a rendes jogalkotási (korábban az együttdöntési) eljárással hozza meg döntéseit. Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül választott Európai Parlament a (28 uniós tagállam kormányait képviselő) Tanáccsal együtt hagyja jóvá az uniós jogszabályokat. Az uniós jogszabályokat a Bizottság szövegezi és hajtja végre.

EU-szerződések

Az Európai Unió alapja a jogállamiság. Ez azt jelenti, hogy valamennyi uniós intézkedés mögött olyan szerződések állnak, amelyeket minden uniós tagállam - önkéntesen és demokratikus módon - jóváhagyott.

A Lisszaboni Szerződés kibővítette a „rendes jogalkotási” eljárás alá eső szakpolitikai területek körét. Az Európai Parlament emellett pedig nagyob hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy megakadályozza a javaslatok elfogadását, ha nem ért egyet a Tanáccsal.

Rendeletek, irányelvek és egyéb dokumentumok

Az uniós szerződésekben meghatározott célkitűzések különféle típusú jogi aktusok útján teljesülhetnek. A jogi aktusok közé tartoznak többek között a rendeletek, az irányelvek, az ajánlások és a vélemények. Egyes ilyen célkitűzések kötelezőek, mások nem. Egyes célkitűzések valamennyi uniós országra alkalmazandóak, mások csak néhányra ezek közül.

Az uniós jog alkalmazása

Az európai jogszabályok nem csupán a tagállamok számára biztosítanak jogokat, és írnak elő kötelességeket: számos rendelkezés vonatkozik közvetlenül az Unió területén élő polgárokra, valamint a tagállamokban működő vállalkozásokra. Az uniós jogszabályok szervesen beépülnek a tagállamok nemzeti jogrendszerébe. A közös szabályok végrehajtásáért és helyes alkalmazásáért elsősorban az EU-tagállamok felelnek. Minden polgárnak jogában áll tehát elvárni a nemzeti hatóságoktól, hogy az őt megillető európai jogok érvényesítését az EU egész területén biztosítsák számára.

Jogszabálykeresés

Az uniós jogszabályok típusai:

  • az Európai Uniót létrehozó és működését szabályozó szerződések
  • az EU-tagállamokra közvetlen vagy közvetett hatást gyakorló uniós rendeletek, irányelvek és határozatok

Az ítélkezési gyakorlathoz tartozó dokumentum keresése

Az uniós ítélkezési gyakorlathoz tartozó dokumentumokat az Európai Unió Bíróságának az uniós jogszabályokat értelmező ítéletei alkotják.

Vegyen részt az uniós szakpolitikák alakításában!

Részt szeretne venni az európai szakpolitikák kidolgozásában? Ezt többféleképpen is megteheti: európai polgári kezdeményezés, nyilvános konzultációk, az európai parlamenthez címzett petíciók, átláthatósági nyilvántartás, értesítések és átláthatósági nyilvántartás, hivatalos panaszok.