Európai Unió

Uniós jog

Uniós jog

Az uniós jog az ún. elsődleges és másodlagos joganyagból áll. Az elsődleges joganyagot a szerződések alkotják, s ezek képezik az összes uniós intézkedés alapját.

A másodlagos jog (pl. rendeletek, irányelvek és határozatok) a szerződésekben megfogalmazott elvekre és célkitűzésekre épül.

Back to top