Europska unija

Pravo EU-a

Zakonodavstvo Europske unije dijeli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Ugovori (primarno zakonodavstvo) čine temelj i sadržavaju pravila za cjelokupno djelovanje EU-a.

Sekundarno zakonodavstvo, koje uključuje uredbe, direktive i odluke, proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih ugovorima.

Back to top