Europska unija

Pravo EU-a

Pravo EU-a

Zakonodavstvo EU-a dijeli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Ugovori (primarno zakonodavstvo) su temeljna pravila za djelovanje EU-a.

Sekundarno zakonodavstvo, koje uključuje uredbe, direktive i odluke, proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih ugovorima.

Back to top