Euroopan Unioni

EU:n oikeus

EU:n oikeus

EU:n lainsäädäntö jaetaan primaarilainsäädäntöön ja sekundaarilainsäädäntöön. Primaarilainsäädännöllä tarkoitetaan perussopimuksia, jotka muodostavat EU:n kaiken toiminnan perustan.

Sekundaarilainsäädäntöön kuuluu mm. asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä. Ne on johdettu perussopimuksissa määritellyistä periaatteista ja tavoitteista.

Back to top