Euroopan Unioni

EU:n oikeus

EU:n lainsäädäntö jakaantuu primaarilainsäädäntöön ja sekundaarilainsäädäntöön. Primaarilainsäädäntö eli perussopimukset ovat EU:n kaiken toiminnan perussääntöjä.

Sekundaarilainsäädäntöön kuuluu mm. asetuksia, direktiivejä ja päätöksiä. Ne on johdettu perussopimuksissa määritellyistä periaatteista ja tavoitteista.

Back to top