Euroopa Liit

ELi õigus

ELi õigus

ELi õigusaktid on jagatud esmasteks ja teisesteks. Aluslepingud (esmased õigusaktid) on kogu ELi tegevuse alus ja põhireeglid.

Teisesed õigusaktid (määrused, direktiivid ja otsused) tulenevad aluslepingutes sätestatud põhimõtetest ja eesmärkidest.

Back to top