Europæiske Union

EU-lovgivningen

EU-retten er delt op i "primær" og "sekundær" lovgivning. Traktaterne (primær lovgivning) ligger til grund for alle EU-tiltag.

Den sekundære lovgivning, som omfatter forordninger, direktiver og afgørelser, bygger på traktaternes principper og mål.

Back to top