Evropská unie

Právo EU

Právo EU

Právní předpisy EU lze rozdělit na primární a sekundární. Základními pravidly, jimiž se řídí veškerá činnost EU, jsou Smlouvy (primární právo).

Sekundární právo (nařízení, směrnice a rozhodnutí) vychází z principů a cílů zakotvených ve zmíněných smlouvách.

Back to top